blog

Nieuwsstelling: politiek moet corporatiesector harder aanpakken

Geen categorie

Nieuwsstelling: politiek moet corporatiesector harder aanpakken

Het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) ontving sinds de oprichting in april 2009 25 klachten over fraude en zelfverrijking die zo ernstig waren dat ze zijn overgedragen aan de Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Wederom blijkt na alle affaires die al aan het licht zijn gekomen, dat het toezicht op deze zogenoemde ‘maatschappelijke ondernemingen’ faalt. Moet de politiek de woningcorporaties veel harder aanpakken en zorgen voor beter toezicht om aan die misstanden een einde te maken?

 

 

 Powered by

Reageer op dit artikel