blog

Het nieuws van Wouter Stevens

Geen categorie

Het nieuws van Wouter Stevens

Wouter Stevens, vastgoedadviseur bij DTZ Zadelhoff en finalist in de Yardi Vastgoedmarkt Young Talent Award, wil reageren op het bericht dat regio’s miljoenen euro’s laten liggen op bedrijventerreinen.

Stevens: ‘Ik heb de Hogere Hotelschool gevolgd. Daar heb ik geleerd te denken vanuit de gebruiker (de gast). Daarnaast is een aantal essentiële parallellen te trekken richting het vastgoed. Een hotel hecht veel waarde aan branding en uitstraling. Elk bedrijf spendeert veel geld aan marketing en uitstraling. De kantoorlocatie moet passen bij de bedrijfsfilosofie van de gebruiker. Op het moment dat de gemeente een bepaald bedrijventerrein gaat ‘branden’, zullen bedrijven dit meenemen in hun besluitvorming voor de nieuwe locatie. Door onderscheidend te zijn heb je op de lange termijn baat bij het genomen besluit. Je moet durven te kiezen.

Ik plaats een kritische noot bij de nazorg van het bedrijventerrein. Is de uitgifte van een nieuw terrein ook een vrijbrief om de oude terreinen te verwaarlozen? Het oudere kansrijke terrein kent relatief weinig leegstand, daar zie je de kwaliteit achteruitlopen. Dit is een onderhoudskwestie, waarin de gemeente een actievere rol kan en moet spelen. De gemeente is de gastvrije hotelier richting de verhuurder en deze op zijn beurt weer richting de huurders. Kortom: denk vanuit de gebruiker.’

Lees hier het artikel Regio’s laten miljoenen euro’s liggen op bedrijventerreinen

Reageer op dit artikel