blog

Peter Noordanus, ten onrechte zondebok

Geen categorie

Van je partijgenoten moet je het hebben. De voorzitter van de PvdA, Hans Spekman haalde eind april onder de gordel uit naar Peter Noordanus en diens partner Susanne Baart. In een interview in Vrij Nederland verweet Spekman Noordanus – sinds halverwege 2010 PvdA-burgemeester van Tilburg – dat hij en zijn vrouw onvoldoende toezicht hebben gehouden als commissaris bij woningcorporatie Vestia. Spekman verwijt het duo de inmiddels opgestapte directeur van Vestia, Erik Staal, te veel zijn gang te hebben laten gaan. Spekman heeft het in hun geval over gedrag dat ‘moreel niet door de beugel kan’.

Nu deel ik de gangbare kritiek op de regentenmentaliteit van veel (voormalige) PvdA-bonzen, maar wat Spekman hier allemaal uitkraamt, gaat me te ver. Mijn stem wint hij er niet mee terug. De Spekman-afrekening met Noordanus en Baart heeft te maken met wat er het afgelopen half jaar naar buiten is gekomen over Vestia. Ik heb die verhalen ook met stijgende verbazing gelezen. Vestia raakte vorig jaar in ernstig financiële problemen door een enorme, speculatieve derivatenportefeuille, waardoor zo’n 2 miljard euro aan onderpand aan de banken moest worden betaald. Dat kon de grootste woningcorporatie van ons land niet en daardoor dreigde een acuut bankroet, dat alleen maar kon worden afgewenteld met steun van andere corporaties.

Inmiddels is van directeur Staal afscheid genomen – met een aanzienlijke bonus van 3,5 miljoen euro, dat wel – en dreigt de corporatie alsnog om te vallen als niet snel 15.000 woningen worden verkocht. Vooral de huurders en de medewerkers van Vestia dreigen hiervan de dupe te worden. Het schandaal is er na de eerste berichten over Vestia niet minder op geworden. Kasbeheerder en financiële topman Marcel de Vries is opgepakt, omdat hij zelf flink verdiend zou hebben aan de rentederivaten die hij namens zijn werkgever afsloot. Ook de tussenpersoon bij het afsluiten van de contracten zit nu achter tralies, terwijl justitie onderzoek doet bij onder meer Deutsche Bank en ABN Amro. Accountant KPMG heeft verder de goedkeurende verklaring over Vestia’s jaarrekening over 2010 ingetrokken. KPMG heeft – nu via justitie en de media allerlei dubieuze informatie naar buiten is gekomen – twijfels of alle rentecontracten wel op juiste wijze in de boeken zijn verwerkt. Over de rol van Deloitte lees ik trouwens in diezelfde media niets. KPMG is pas sinds juni 2010 benoemd tot controlerend accountant bij Vestia, daarvoor was dat Deloitte.

Bij omstreden zaken in het vastgoed, met als absolute dieptepunt de Klimop-affaire, is de falende rol van de toezichthouders regelmatig aan de orde gesteld. Terecht. Toezichthouders zijn er om de raden van bestuur en directies scherp te houden en eventueel in te grijpen als dat nodig is. Ik vind het dan ook juist dat er wordt gekeken naar de positie van de toezichthouders van Vestia. Je kunt stellen dat die hebben gefaald, omdat zijn geen oog hebben gehad voor de moeilijke positie waarin de corporatie door financieel wanbeleid is beland. Maar om dan diezelfde toezichthouders, zonder rekening te houden met de feiten, publiekelijk aan de schandpaal te nagelen, zoals Spekman in Vrij Nederland heeft gedaan, is verwerpelijk links populisme.

De feiten: Noordanus was president-commissaris bij Vestia in de periode 2001 tot en met 2003, dus ruimschoots voordat de problemen met de derivatencontracten speelden. Zijn vrouw Susanne Baart is pas sinds 2010 commissaris bij Vestia en haar kan dus ook moeilijk worden verweten dat zij geen duidelijk beeld had van wat er mis was met het treasurybeleid bij het bedrijf.
Je kunt je afvragen of het verstandig is, dat Baart – ook al is het zeven jaar na haar man – commissaris wordt bij een   onderneming, waar haar man al eens een keer president-commissaris is geweest, terwijl je ook nog persoonlijk bevriend bent met het enige lid van de directie. Nee dus, en daarvoor wordt het echtpaar in de publiciteit afgestraft. Maar dat is iets anders dan hen van moreel verwijtbaar gedrag beschuldigen en hun integriteit openlijk ter discussie te stellen. En dat doet Spekman.

Peter Noordanus is in het recente verleden genoemd als een serieuze PvdA-kandidaat voor een ministerschap VROM/Ruimtelijke Ordening. Ik heb altijd gevonden dat hij, met zijn ervaring als politicus en als bestuurder van een grote vastgoedonderneming, een goede kandidaat zou zijn voor zo’n ministerschap, zeker in deze voor de sector zware tijden. Gezien de manier waarop hij nu door Spekman door het slijk is gehaald, kan hij dat wel vergeten. Met deze PvdA-partijvoorzitter moet hij daar blij om zijn. Trouwens, als Spekman en die nieuwe coryfee Samsom zo doorgaan, houdt de PvdA geen stem meer over.

Deze column van Ruud de Wit verscheen eerder in Vastgoedmarkt mei 2012.

Reageer op dit artikel