blog

Discussie woningmarkt naar climax

Geen categorie

De uitwerking van de voorstellen die de tijdelijke coalitie heeft gedaan, zal op korte termijn moeten volgen. Vriend
en vijand zijn het erover eens dat het huidige plan, waarbij alleen starters op de koopwoningmarkt zwaarder worden belast, een verdere rem is op de doorstroming in de woningmarkt. Tussen nu en 31 december zullen dappere starters nog kunnen profiteren van het huidige aanbod van hypotheeksoorten, voor zover de banken hun assortiment in stand houden. Eind mei wordt de gezamenlijke visie op de woningmarkt van de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, Aedes en de drie makelaarsverenigingen naar buiten gebracht. Dit is een belangrijk initiatief, want de bestaande woningvoorraad heeft het primaat.

Als wij geen oplossingen kunnen bieden voor de ongeveer 250.000 eigenaren, die hun huis in de verkoop hebben plus voor de grote onbekende groep van potentiële verkopers, heeft het weinig zin om allerlei stimuleringsmaatregelen voor de nieuwbouw te bepleiten. De sector heeft tot de verkiezingen de kans om met een integrale visie op de woningmarkt te komen; daarna hoeft het niet meer, want dan hebben de politieke partijen hun eigen keuzes gemaakt. De tijd dringt dus en de brancheorganisaties zullen nu eerder voor het algemeen belang van de woningmarkt moeten kiezen, dan voor hun specifieke deelbelang. Als de starter op de koopmarkt geen financiële ondersteuning krijgt, blijft de totale woningmarkt in het slop, want ook de corporaties en de woningbeleggers (particulier en institutioneel) kunnen niet op redelijke voorwaarden uitponden.

Het nu voorliggende plan lijkt een overhaast gevonden ‘oplossing’ voor een politiek probleem. Het staat haaks op het goed doordachte en onderbouwde voorstel van de 22 topeconomen. Bij het voorstel dat er nu ligt zijn veel vraagtekens te plaatsen. Waarom zouden kopers de woning in 30-35 jaar volledig moeten afbetalen? Vooral de grondgebonden woningen hebben een veel langere levensduur. Moeten de kinderen van de huidige jongeren te zijner tijd een volledig afbetaalde voorraad koopwoningen erven? Ook is het nu een tijd, waarin wij solidariteit van jongeren vragen voor pensioenen en zorgbekostiging, is het asociaal om een tweedeling te creëren, waardoor de huidige woningeigenaar merendeels gespaard blijft.

De keuze voor een annuïtaire lening beperkt de renteaftrek en bevordert de aflossing, maar de effecten worden pas interessant na de eerste tien jaar. Is deze maatregel nu genomen om de financiële positie van de banken te versterken of om het saldo van de hypotheekrenteaftrek te verminderen? In 2031 loopt de aftrek af voor alle hypotheken van eigenaren, die in 2001 een eigen woning hadden. Is hier onderzoek naar gedaan? De depots in de spaarhypotheken worden de komende jaren steeds groter, maar er zijn geen berekeningen te vinden over
het tempo waarin.

Kortom, er is heel veel werk aan de winkel om de politiek te overtuigen, dat het huidige voorstel volstrekt onvoldoende is om de woningmarkt vlot te trekken en om te voorkomen, dat de woningbouwsector bijna geheel moet worden afgebouwd met alle gevolgen voor de werkgelegenheid. De sector zal een beter doordacht voorstel kunnen en moeten produceren.

Deze column van Pé Kohnstamm verscheen eerder in Vastgoedmarkt mei 2012.

Reageer op dit artikel