blog

Het nieuws van Peter van Nederpelt

Geen categorie

Het nieuws van Peter van Nederpelt

Peter van Nederpelt, directeur Ooms Makelaars, reageert op het artikel Dordrecht wil kantoren en appartementen schrappen, van 20 februari.

Van Nederpelt: ‘De gemeente Dordrecht wil snijden in een aantal vastgoedprojecten. In onze ogen is dit een verstandig besluit en wij zien dat steeds meer gemeenten dit voorbeeld volgen. De gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld met een aantal marktpartijen een convenant gesloten om een structureel transformatieproces op gang te brengen. Het gezamenlijke doel is door het starten van pilots en het delen van kennis, een structurele stroom van  transformaties te creëren. Er worden m2 aan de markt onttrokken en leegstand wordt gereduceerd. Gezien de huidige marktontwikkelingen achten wij het raadzaam dat overheden er zorg voor dragen dat de markt meer gedoseerd wordt. Er dient een gezond evenwicht te komen tussen het transformeren en wegnemen van overtollige en gedateerde kantoren. Elke keer moet een verstandige afweging worden gemaakt: ga je nu voor ‘duurzame’ nieuwbouw, dan wel voor een ‘duurzame’ transformatie.’

Lees hier het artikel Dordrecht wil kantoren en appartementen schrappen

Reageer op dit artikel