blog

Taxirit naar de Mapic in Cannes

Geen categorie

In de weken voor Mapic, de retailvastgoedbeurs in Cannes, las ik het boek Het einde van winkels van professor Cor Molenaar. Uit het werk stijgt duidelijk een beeld op van een winkelsector die te maken heeft met significante veranderingen en trends die elkaar (vaak in negatieve zin) versterken, zoals de recessie, lokale wetgeving, parkeerproblemen, internet verkoop en de sterke macht van leveranciers. Molenaar laat in zijn boek ook Locatus-directeur Peter Nieland aan het woord. Hij voorspelt dat het aantal verkooppunten in de detailhandel tussen 2010 en 2020 met 8.000 zal afnemen, de leegstand in diezelfde periode van 6 procent naar 9 procent toeneemt en de leegstand op C-locaties zelfs zal oplopen tot 20 procent (zie ook het artikel top 100 winkelformules in Vastgoedmarkt november).

Het zijn trends die worden gestaafd door cijfers, bijvoorbeeld de rapportage van de consumentenbestedingen die GfK publiceerde: de modezaken verkochten in de eerste negen maanden van dit jaar 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een absolute trendbreuk. Ook speelgoed (-7 procent) en elektronica (-4 procent) zakten terug.

Het toeval wilde dat ik van de luchthaven naar het beursgebouw in Cannes in de taxi zat met twee retailers. Dat gaf me de gelegenheid ook eens met de gebruikers van winkelvastgoed te spreken. Het betrof in dit geval vader en zoon van de Nederlandse schoenenketen Sacha, een concern dat inmiddels meer dan 75 filialen telt in vier landen. In de top 100 van winkelformules van Locatus staan ze daarmee nog niet, maar ze groeien gestaag door.

Verschillende van de hiervoor geschetste trends kwamen in de taxi aan de orde, zoals het rigide verbod op zondagopenstelling in Maastricht, een stad die het toch van zijn retailreputatie moet hebben. En natuurlijk de trend naar steeds grotere winkels, zodat kan worden bespaard op de overhead per vierkante meter. Tijdens de rit werd me duidelijk dat de heren internet wel degelijk als een grote kans zien. Er zijn genoeg plaatsen waar geen filiaal van hun keten te vinden is, en ook niet zal komen, waardoor mensen zich online kunnen oriënteren of producten kunnen kopen.

Het is duidelijk te simpel om te stellen dat internetverkoop het massaal gaat winnen van de fysieke winkel. Dit blijkt ook uit een onderzoek dat ABN Amro Real Estate Finance hield onder consumenten. De consument werd gevraagd hoe ze in 2015 verwachten te winkelen. Hieruit bleek dat niet alleen de verkoop in fysieke winkels zal teruglopen (met 15 procent), maar de onderzoekers rapporteren ook een daling in de pure online store (-2 procent). Het blijkt dat consumenten in toenemende mate een combinatie van de beide mogelijkheden waarderen. Cross channel sales, dus.

Peter Nieland refereert in het boek Het einde van winkels aan de stelling dat Nederland op dit moment vooral middenstanders kent, die retailer moeten worden. Dat is Sacha Shoes alvast gelukt.

Deze Column van Mels Dees, hoofdredacteur/uitgever Vastgoedmarkt, verscheen eerder in Vastgoedmarkt november 2011

Reageer op dit artikel