blog

Het nieuws van Johan Buijs

Geen categorie

Het nieuws van Johan Buijs

Johan Buijs, CEO van NSI, reageert op het nieuws van 24 oktober, dat EIB een rekenmodel voor de kantorenmarkt ontwikkelt.

Buijs: ‘Ik vind het bemoedigend dat het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren, heeft geleid tot een door alle participerende partijen – waaronder Provincie, Rijk, IVBN, VB, Neprom, banken en gemeenten – gedragen besef, dat sturing op voorraad op provinciaal niveau absoluut noodzakelijk is. Verder is het positief dat breed onderkend wordt, dat de benodigde voorraad van een regio wordt bepaald op basis van daadwerkelijke (markt)vraag en (markt)aanbod. Hiervoor is nu ook een rekenmodel beschikbaar. Sturen op regionale voorraad kan en moet voorkomen dat op gemeentelijk niveau een zoekende huurder als uitbreidingsbehoefte geldt, terwijl in onze huidige verplaatsingsmarkt, dit waarschijnlijk betekent dat in een buurgemeente nieuwe leegstand ontstaat. Zonder een provinciaal op voorraad gestuurd beleid wordt de leegstand in de kantorenmarkt nooit teruggedrongen. Alle goede initiatieven op dit gebied ten spijt blijft het dan dweilen met de kraan open. Vooralsnog is het bovendien ‘slechts bemoedigend’. Provincies zullen deze taak wel moeten oppakken. Dat het zover nog niet is geeft het artikel Provast ontwikkelt kantoorgebouw 50.000 m2 (Vastgoedmarkt 24 oktober) wel aan. Sturing op voorraad met het EIB model zou ongetwijfeld hebben aangegeven dat Rotterdam al meer dan voldoende nieuwbouwplannen (en leegstand) heeft om aan de marktvraag te voldoen.’

Lees hier het artikel EIB ontwikkelt model voor kantorenmarkt

 Lees hier het artikel Provast ontwikkelt kantoorgebouw 50.000 m2

Reageer op dit artikel