blog

Het nieuws van Yves Gassler

Geen categorie

Het nieuws van Yves Gassler

In de week van 12 september reageert Yves Gassler, fiscaal adviseur bij Deloitte Real Estate en gepromoveerd aan de Universiteit Leiden, op het nieuws dat de meeste fondsen volgens onderzoek van INREV worden verlengd.

Gassler: ‘Niet de fondsmanager, maar de investeerder bepaalt of aflopende niet-genoteerde institutionele vastgoedfondsen worden verlengd. Voor verlenging van de levensduur van het tijdelijke fonds is immers goedkeuring nodig van alle investeerders in het fonds. Het is de vraag of investeerders bereid zijn bovengenoemde vastgoedfondsen te verlengen. Zo blijkt uit INREV onderzoek dat investeerders menen dat fondsmanagers uit eigen belang – de beoogde inning van performance fees – opteren voor verlenging van het fonds. Ook komt naar voren dat fondsmanagers meer tijd nodig hebben om een exitstrategie te bedenken. Ik kwalificeer deze motivatie van fondsmanagers als oneigenlijk, aangezien de oorspronkelijke levensduur van het fonds en dus ook het moment van de exit al jarenlang bekend is. Als men de wil heeft en de nodige creativiteit betracht, zijn er voldoende mogelijkheden het fonds op het oorspronkelijk bepaalde tijdstip te beëindigen. Zo behandel ik tijdens het Deloitte-seminar van 28 oktober aanstaande een gefaciliteerde doorschuif van het bestaande fonds in een nieuw fonds met bijpassende herfinanciering. De wens tot verlenging van tijdelijke fondsen is een les voor de toekomst: Investeerders zullen de voorkeur geven aan open communicatie over de exitstrategie ten tijde van het opzetten van tijdelijke fondsstructuren, dan wel aan een investering in een liquide fonds voor onbepaalde tijd. Het laatstgenoemde fonds is aantrekkelijk, omdat de transactiekosten bij het verhandelen van participaties (lees: verschuiven van indirecte vastgoedbelangen) aanzienlijk lager zijn dan bij het verschuiven van het onderliggende vastgoed.’

Lees hier het artikel INREV: meeste fondsen worden verlengd

Reageer op dit artikel