blog

Het nieuws van Marijn Snijders

Geen categorie

Dat Amsterdam een nieuw plan gaat maken voor Sloterdijk, vond Marijn Snijders, CCO van Jones Lang LaSalle en winnaar van de Vastgoedmarkt Award 2010/2011, opvallend positief nieuws deze week (26 september).

Snijders: ‘Ik ben verheugd dat er een hernieuwde, realistische visie wordt ontwikkeld voor het hele gebied waarbij gekeken wordt naar een andere invulling van dit monofunctionele kantorenpark. Het belangrijke van dit bericht is dat er wordt gekeken  naar het hele gebied en niet alleen naar individuele gebouwen. De huidige leegstandsdiscussie gaat te veel in op incidentele wijzigingen. Voor kantoorparken waar de structurele leegstand toeneemt, kan alleen een  gestructureerde gezamenlijke aanpak van belanghebbenden oplossingen bieden. Bestemmingswijzigingen moeten samen gaan met een goede functiemix en onttrekking of herbestemming van kantoormeters in samenhang met de verbetering van de openbare ruimte en de toevoeging van groen. De gebruikers moeten hier bij betrokken zijn. Uit onze onderzoeken blijkt dat de komende jaren grote veranderingen plaatsvinden bij de kantoorgebruikers. Naar verwachting zal meer dan de helft van de kantoren worden aangepast aan nieuwe werkplekstrategieën. Dit vraagt om een adequate aanpak. Als we niets doen zullen kantoorgebieden die onder druk staan snel verder achteruit gaan. Ik hoop dat voor alle problematische kantoorgebieden snel soortgelijke plannen worden opgesteld.

 Ik wil deze column niet afsluiten zonder stil te staan bij het plotselinge overlijden van Léon Muller (Bouwfonds). Dit bericht heeft mij enorm geraakt. Léon heeft veel waardevolle publicaties verzorgd en goede marktonderzoeken uitgevoerd. Hij had nog een belangrijke rol kunnen spelen in de vastgoedmarkt. En belangrijker nog: voor zijn gezin. Mijn medeleven gaat uit naar al zijn dierbaren.’

Lees hier het artikel Amsterdam maakt nieuw plan Sloterdijk

 Lees hier het artikel Léon Muller overleden

Reageer op dit artikel