blog

Het nieuws van Sara Veldhuizen

Geen categorie

Het nieuws van Sara Veldhuizen

Sara Veldhuizen, associate director Strategic Consultancy bij Savills en winnaar van de Yardi/Vastgoedmarkt Young Talent Award 2010, viel deze week (1 augustus) het bericht op over sancties bij de verkoop van woningen zonder energielabel.

Veldhuizen: ‘Diverse organisaties uitten in het verleden zorgen over de invoering van het label. De Vereniging Eigen Huis (VEH) sprak zich uit over de kwaliteit en de betrouwbaarheid. Makelaarsvereniging NVM constateert terecht dat een energielabel de energieprestaties van een woning in kaart brengt, maar ze niet verbetert. Enkele toevoegingen zijn naar mijn idee nodig om deze discussie constructief te voeren. Een energielabel is verkrijgbaar vanaf 200 euro, een relatief kleine investering. Onderzoek toont aan dat woningen met een energielabel sneller worden verkocht en dat woningen met een gunstig label meer opleveren. Het is daarom wellicht zinvoller om te focussen op de tips en adviezen van onder andere VEH om woningen duurzamer te maken, dan alleen te focussen op de bezwaren. Zo komen meer woningen in aanmerking voor een gunstig energielabel. Als branche moeten we ervoor waken dat we niet steeds terughoudend reageren wanneer een maatregel kaders stelt en juist positief zijn over maatregelen met een financiële stimulans. Beide zijn nodig en zinvol.’

Lees hier het artikel Geen verkoop woningen zonder energielabel.

Reageer op dit artikel