blog

Het nieuws van Jaap van Rhijn

Geen categorie

Het nieuws van Jaap van Rhijn

Jaap van Rhijn, CEO van Colliers, reageert op het nieuws van CBS en Kadaster over een daling van koopwoningprijs met 2,3 procent. Dit is volgens hem goed nieuws. ‘We hebben in Nederland een systeem van marktwerking. De overheid zou alleen moeten ingrijpen als de marktwerking tot ongewenste maatschappelijke effecten leidt. Het bericht van 23 augustus is goed nieuws, omdat het laat zien dat ook als de overheid niets doet in tijden van crisis, de woningmarkt corrigerend optreedt.

Er zijn twee grote problemen in onze woningmarkt: het stelsel is voor het Rijk onbetaalbaar geworden en starters hebben géén entree tot een primaire levensbehoefte: wonen. Dat eerste probleem wordt een keer opgelost, alleen ontbreekt daarvoor nu het draagvlak. Dat tweede probleem wordt geleidelijk opgelost en wel door de markt. De woonconsument laat zich niet foppen en weet dat het stelsel van hypotheekrenteaftrek onhoudbaar is. Zolang er vooruitzicht is op afnemend besteedbaar inkomen, zal de waarde van woningen dalen. Dankzij onze relatief stabiele financiële positie, onze lage werkeloosheid en onze nuchtere volksaard dalen de prijzen van woningen geleidelijk. Verder is het een kwestie van geduld hebben. Geduld hebben totdat de prijzen zo ver zijn gedaald dat starters weer een woning kunnen kopen en dat Den Haag ook bereid is inhoudelijk een oplossing te kiezen voor dat andere probleem.

Hier ontstaat een parallel met de kantorenmarkt: De structurele leegstand wordt vroeg of laat opgelost door marktwerking. Zijn we ongeduldig en willen we deze marktwerking versnellen dan moeten we overheidsgelden inzetten, maar daarvoor ontbreekt het draagvlak. Ook zie je in de kantorenmarkt een geleidelijke daling van de waarde, dat geeft tijd om te anticiperen. Ook hier geldt dat afwaarderen, je verlies nemen en sparen niet leuk is, maar zolang dat geleidelijk gaat is er een kans dat tijd ook deze wonden heelt.’

Lees hier het artikel Prijsdaling koopwoningen iets groter

Reageer op dit artikel