blog

Het nieuws van Pieter Affourtit

Geen categorie

Het nieuws van Pieter Affourtit

Voor de algemeen directeur van WPM Groep, Pieter Affourtit, was het bericht dat de voormalige Bouwfonds-topman Hakstege geen tegenprestatie ontving voor een valse memo, in de week van 6 juni een opvallend bericht.

‘De zaak is eigenlijk geen echt nieuws meer, maar de details zijn soms zo ontluisterend dat ik er niet aan ontkom dit als het belangrijkste bericht van de week te beschouwen. De noodzaak om radicaal te breken met dit soort praktijken in onze sector is groter dan ooit. Het vastgoed is gebaat bij grote transparantie en bovenal integriteit, juist in een tijd waarin we elkaar zo hard nodig hebben!’

 Lees hier het artikel: Van Vlijmen: geen tegenprestatie voor valse memo

Reageer op dit artikel