blog

Adviseur Deetman

Geen categorie

De voormalige burgemeester van Den Haag (en ex-minister van Onderwijs), Wim Deetman, begint aardig zijn CDA-partijgenoot Elco Brinkman in te halen als het gaat om het voorzitten van allerlei overheidsgestuurde commissies.

In december publiceerde Deetman nog zijn onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms katholieke Kerk en in februari volgde zijn, overigens met minder publiciteit omgeven, rapport over de bevolkingskrimp in Limburg. Het rapport over de bevolkingskrimp is nogal plichtmatig ontvangen. Begrijpelijk, want waarom een externe commissie benoemen over een onderwerp dat heel goed door de Provinciale Staten zelf had kunnen worden uitgevoerd. Echte nieuwe wegen worden niet bewandeld en dit rapport verdwijnt ongetwijfeld in de bureauladen.

De commissie Deetman benoemt in het rapport weer erg veel open deuren, die een beetje ambtenaar ook in een vrij weekeinde bij elkaar had kunnen sprokkelen. Want wat moet je, als provinciebestuur – dat overigens de commissie zelf heeft ingesteld – met de volgende eindtekst: ‘Wij adviseren de provincie Limburg om op korte termijn voortvarend aan de slag te gaan met sanering en herstructurering. Harde en innovatieve maatregelen zijn nodig om de kwaliteit van de samenleving te behouden. Overheden, bedrijven, scholen en zorginstellingen moeten samenwerken en zo tot een totaalaanpak komen.’ Natuurlijk moet de overheid in Den Haag voor de centen zorgen: ‘Zowel in financiële als in wettelijke zin moet ook de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid nemen in deze bijzondere situatie.’

De commissie heeft zich er overigens niet gemakkelijk vanaf gemaakt. Ze heeft zo’n beetje met iedere wethouder en burgemeester in de provincie gesproken en ik zie het helemaal voor me: daarvoor zal heel wat ‘Bourgondisch Limburgs’ zijn gereisd, gedineerd en getafeld. Ben benieuwd wat het proces tot dit rapport heeft gekost. Eigenlijk staat er maar één advies in het rapport, dat niet obligaat is en waar ik het ook nog eens hartgrondig mee eens ben. En dat is: stop met het geld fourneren voor het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis dat Heerlen met Aken moet verbinden. Ik heb er de edities van Vastgoedmarkt van de afgelopen tien jaar op na gekeken. Vastgoedmarkt heeft heel wat woorden gewijd aan de problemen van Avantis. Aanvankelijk vooral omdat er korenwolven zouden huizen en die arme beestjes zouden door het bedrijventerrein in hun bestaan worden bedreigd. Alleen jammer dat er nooit van die hamsterachtigen op het terrein zijn aangetroffen. Toen dat duidelijk was, konden Heerlen en Aken pas echt aan de slag gaan.

Miljoenen euro’s zijn er de afgelopen tien jaar uitgegeven aan promotie en marketing, onder meer met stands op de Expo Real en de Provada, en ook is er van alles geprobeerd om met bijzondere fiscale constructies ondernemers over te halen zich op het bedrijventerrein te vestigen. Zonder veel resultaat. De nu uitgegeven meters zouden – als alle kosten worden doorberekend – wel eens de duurste kunnen zijn van heel Nederland. Stoppen dus met dat bedrijventerrein Avantis en er een paar gefokte korenwolven op los laten. Daar moet je als korenwolf ook wel een kick van krijgen: je holen graven in de duurste bedrijvengrond van Nederland.

Deze column is eerder gepubliceerd in Vastgoedmarkt maart 2011.

Reageer op dit artikel