blog

‘In’ en ‘Uit’ in 2011

Geen categorie

De jaarwisseling kent vele tradities. Veel media komen met een top 10, top 25 of top 2000 van muzieknummers, memorabele momenten, sportprestaties of films van het voorbije jaar. Dagbladen en tijdschriften komen met lijstjes ‘wat is in in 2011’ en ‘wat is uit in 2011?’ Vastgoedmarkt voegt zich bij deze laatste groep. Uiteraard betreft het de eigen verwachtingen, inschattingen en (soms ook) wensen van uw columnist.

IN

 • Ministeries van I&M, EL&I, BiZa (nog even oefenen op de nieuwe afkortingen).
 • ‘Je gaat erover of je gaat er niet over’ (Premier Rutte). 
 • Kennen van sleutelpersonen 
 • Corridors uit de Vierde Nota R.O.
 • Rapporten van het Projectbureau voor de Leefomgeving (de combi van het vroegere Ruimtelijk Planbureau en Planbureau voor Natuur en Milieu) die de werkelijkheid analyseren en als startpunt voor scenario’s en beleidsinterventies nemen.
 • Maatwerk.
 • Herontwikkeling en verduurzaming van bestaande panden, waardoor huurders in het pand gevestigd blijven.
 • Nieuwe wetgeving naar de Tweede Kamer sturen.
 • Concrete voorstellen doen voor afschaffen/herschrijven van regels.
 • Royement van leden van brancheorganisaties als ethische code is overschreden.
 • Nota Ruimte voor de regio’s (te verwachten in juni 2011).
 • ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’, met in het achterhoofd dat het Rijk voor maximaal 25 procent het voor het zeggen moet hebben.
 • Decentraliseren van rijksbevoegdheden naar lagere overheden zodra het geld op is.
 • Nieuwe financiële maatregelen (‘azijn’ en ‘zoet’) om alternatief gebruik te bevorderen.
 • Heldere prioriteringen in gebieds agenda’s.
 • Beleggers die meer investeren in Nederlands vastgoed.
 • Transparante gemeentelijke grondbedrijven met grote verliesposten.
 • Stedelijke verdichting rond mobiliteitsknooppunten, te beginnen met de dertig grootste NS-stations.
 • De ruimtelijke ordening dwarsboomt niet meer de versterking van de internationale concurrentiepositie in Nederland. 
 • Winstgevende omzet van bedrijven en gebiedsontwikkelingsmaatschappijen.
 • Weloverwogen risico’s nemen.
 • Op eigen bestuursniveau zaken voor mekaar hebben, voordat andere overheden de maat wordt genomen.
 • Columnisten die graag het debat aangaan.

 

UIT

 • Ministerie van VROM.
 • Nieuwe processchema’s voor gebiedsontwikkeling, waarin 72 stappen staan beschreven om alle stakeholders erbij te betrekken en het dan niet eens worden. 
 • Ontwikkelen van sleutelprojecten.
 • Stedelijke netwerken uit de Nota Ruimte.
 • Rapporten van het College vanRijksbouwmeesters/rijksadviseurs die interessant en ambitieus zijn, maar ook van de eerste tot de laatste pagina (financieel) onhaalbaar.
 • Handleidingen, handreikingen, wijzers en stappenplannen.
 • Zogenaamde duurzame ontwikkelaars, die zogenaamde duurzame eindgebruikers verleiden tot zogenaamde nieuwe duurzame panden die passen in zogenaamde nieuwe duurzame gebiedsontwikkelingen.
 • Mooie, niet verplichtende beleidsbrieven naar Tweede Kamer sturen.
 • Klagen over gestapelde regelgeving.
 • Ethische codes van brancheorganisaties in de vastgoed- en bouwsector, die nooit leiden tot meer dan een gele kaart.
 • Nota Ruimte (2006)’
 • ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’, met in het achterhoofd dat het Rijk het toch 50 procent voor het zeggen moet hebben.
 • Decentraliseren van bevoegdheden bijvoorbeeld voor uitvoering ruimtelijke ordening, met bijbehorende budgetten.
 • Analyses van kantorenleegstand.
 • Regionale verlanglijstjes ‘integrale gebiedsagenda’s’ noemen.
 • Beleggers die meer in Nederlandse vastgoedinvesteringen te willen investeren.
 • Verborgen reserves bij gemeentelijke grondbedrijven.
 • Binnenstedelijke verdichting zonder uitvoeringsstrategie.
 • De ruimtelijke ordening versterkt de internationale concurrentiepositie van Nederland’.
 • Omvang en omzet van bedrijven en gebiedsontwikkelingsmaatschappijen.
 • Risico’s dood analyseren.
 • Van andere (meestal lagere) overheden eisen dat ze ruimtelijke programma’s meer op elkaar moeten afstemmen.
 • Consultants die altijd ‘balletje breed’ spelen.
 • Betweterige columnisten.

 

Grijp uw kans.

REACTIES NAAR
rene.buck@bciglobal.com

Deze column is eerder gepubliceerd in Vastgoedmarkt januari 2011.

Reageer op dit artikel