blog

Steden en globalisering

Geen categorie

De kredietcrisis bewijst eens te meer hoe de globalisering is voortgeschreden. Begonnen met de verkoop van rommelhypotheken in een paar Amerikaanse staten, wankelt een jaar later het wereldwijde financiële stelsel. En de problemen op de financiële markt halen de economische groei – ook wereldwijd – onderuit.

Milton Friedman schreef in zijn boek The world is flat dat de verschillen in vestigingsklimaten en markten wereldwijd afnemen. Maar uiteindelijk kiezen bedrijven voor een bepaalde vestigingsplaats, dus zijn er in die ‘platte wereld’ wel degelijk winnaars en verliezers, zoals Michael Porter betoogt.

Wat is de positie van steden in die wereldeconomie? De concurrentie is immers niet meer om de hoek in het eigen land, maar in Europese buurlanden en in toenemende mate ook daarbuiten. Bij vestigingsplaatsonderzoek voor farmaceutische- en biotechnologiebedrijven of global shared services centers (bundeling van alle financieel-administratieve activiteiten van een bedrijf) merken we ook in onze eigen adviespraktijk hoe groot het geografisch speelveld is geworden.

Over de relatie stedenglobalisering publiceerde het Londense Centre for Cities het lezenswaardige rapport UK cities in the global economy. De auteur Hannah Brown betoogt dat de betekenis van steden in een wereldwijde economie niet afneemt, maar juist toeneemt, omdat het de brandpunten van groei zijn gezien hun specialisatie en omvang.

De Britse steden verliezen versneld industriële arbeidsplaatsen, maar daarvoor komt werkgelegenheid in de diensten- en kenniseconomie terug. Maar dan moet je wel weten waarin je goed bent. Zomaar je stad uitroepen tot technologiecluster werkt niet, je moet er wat voor doen. Het UK Centre for Cities stelt: ‘In a competitive international economy cities need to remain attractive locations for high value businesses, which requires a wide range of policy areas to work together – delivering the right skills, providing a suitable housing offer and quality of life to attract the right labour, delivering appropriate business premises and the infrastructure and linkages that firms need to succeed. This will require a better articulation of the needs of the business community but most importantly greater policy cooperation between departments, regional agencies and across city-regions’.

Middelgrote steden (Londen is natuurlijk een buitencategorie) moeten niches opzoeken en meer regionaal samenwerken (‘scale matters’). Het samenwerken op bovengemeentelijk niveau moet de norm zijn, niet de uitzondering. Er wordt een belangrijk pleidooi gehouden voor investeringen in infrastructuur ‘Connectivity – traditionally through transport and now also through ‘communications infrastructure – supports economic success in cities, connecting them to wider markets both nationally and globally, linking people to jobs, goods and services to markets, embedding supply chains, and supporting trade’.

Er kan niet worden ontkend dat globalisering tot negatieve effecten leidt zoals verlies van banen. Maar samen met het bedrijfsleven en buurgemeenten kunnen – ook Nederlandse – steden een plaatsje bemachtigen op het wereldtoneel. Dat vergt visie, kritisch vermogen, investeringsbereidheid en nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden. Wie dat niet of te weinig doet, eindigt aan de verkeerde kant van de streep. Globalisering leidt tot verliezende én winnende steden.

Deze column is eerder gepubliceerd in Vastgoedmarkt november 2008.

Reageer op dit artikel