blog

Preuvenemint

Geen categorie

Al vele jaren opent het bekende culinaire festijn Preuvenemint in Maastricht met een besloten ontvangst door Q-Park en 3W.

Elke laatste donderdagmiddag van augustus verzamelen enige honderden vastgoedprofessionals en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, gemeenten en andere (semi-)overheidsinstellingen zich op het Vrijthof op uitnodiging van gastheer Ward Vleugels, oprichter en CEO van Q-Park en ooit de man die 3W – samen met ING Real Estate – tot een ontwikkelaar van formaat maakte. Totdat de recessie roet in het eten gooide, liep het aantal genodigden op tot 500. Als je door Vleugels niet was uitgenodigd, hoorde je er gewoon niet bij.

De afgelopen jaren is Q-Park – zeker na de problemen bij ING Real Estate Development – wat kritischer gaan uitnodigen, maar nog altijd geldt het in vastgoedkringen tot een voorrecht om door Vleugels te worden genood. Daar heeft men graag een rit van ruim 200 kilometer vanuit de Randstad voor over. En terecht, de openingssessie van het Preuvenemint is een netwerkbijeenkomst van formaat, waar ik ook graag kom. Dat ik er dit jaar niet bij was, had dan ook alleen maar met overmacht van mijn kant te maken.

Daar denkt de kersverse burgemeester van Heerlen, de PvdA-er Paul Depla anders over. Depla was de afgelopen jaren een succesvol wethouder in Nijmegen, een stad die door zijn sterke linkse signatuur is omgedoopt tot het Havana aan de Waal. Het kan verkeren. Zelf ben ik een Nijmegenaar van geboorte, maar toen ik daar mijn jeugd doorbracht, was het nog een stad waar de KVP het in alles voor het zeggen had.

Ik weet niet hoe Depla zich heeft voorbereid op zijn nieuwe functie, maar ik sluit niet uit dat de contacten die zijn voorganger als burgemeester in Heerlen, Toine Gresel, met 3W heeft gehad, hem ertoe hebben gebracht de uitnodiging van Vleugels af te slaan. Het waren immers die contacten – en het geruchtencircuit daaromheen – die het vertrek van Gresel inluidden. In ieder geval heeft Depla in samenspraak met de overige leden van het college aangekondigd kritischer te kijken naar uitnodigingen voor evenementen, vooral van ondernemingen waarmee de gemeente een zakelijke relatie heeft. En dus wees het gemeentebestuur de uitnodiging van Q-Park voor het Preuvenemint voor het eerst af. Ook adviseerde Depla raadsleden geen gebruik te maken van een gratis VIP-kaart voor de plaatselijke Rabo-wielerronde.

Wie dit commentaar met enige regelmaat leest, weet dat ik uitgesproken meningen heb over wat wel of niet kan. Ik ben het ermee eens dat de regels voor ethisch verantwoord handelen worden aangescherpt en dat iedere maatschappelijk en moreel onaanvaardbare beïnvloeding moet worden voorkomen. Ik weet echter ook dat geen enkele regel kan verhinderen dat er toch mensen over de schreef gaan. Wat wel kan of niet kan, blijft uiteindelijk een persoonlijke afweging, die soms terecht – maar vaak ook niet – in bijvoorbeeld de media aan de kaak wordt gesteld.

Het standpunt van Depla vind ik zeer bevoogdend en is door menigeen buiten Heerlen – maar ook in de stad zelf – met onbegrip ontvangen. In deze crisistijd voor het vastgoed, waarbij projecten niet meer kunnen doorgaan en veel vastgoedbedrijven en overheden het moeilijk hebben, kun je met alle fatsoen ook stellen, dat juist nader contact – formeel en informeel – tussen deze tot elkaar veroordeelde partijen noodzakelijk is. Het succes van de vastgoedbeurs Provada, die zich heeft ontwikkeld tot de ontmoetingsplaats tussen marktpartijen en Nederlandse overheden, bewijst dat. Zeker voor iemand als Depla, die pas enige maanden actief is in Zuid-Limburg, zou een informele netwerkbijeenkomst als de dondernamiddag van Q-Park op het Preuvenemint de ideale plek zijn geweest om nieuwe contacten op te doen. Desnoods met een beleefde afwijzing van het aangeboden glas champagne of een stukje kreeft. Daar komt nog bij dat het Preuvenemint een goed doel dient dat over de vier dagen dat het werd gehouden, ruim 1 miljoen euro heeft opgeleverd.

Het zou jammer zijn als de opstelling van Depla in Nederland norm zou worden. En een ramp voor menig goede doelactie of sport- en cultureel evenement (Tefaf, Tour de France, Sail, Cultura Nova. Depla had ook kunnen wegblijven, zonder al die publicitaire poeha. Bevoogding van bovenaf waar het gaat om normen en waarden leidt tot niets en al helemaal niet in het Limburgse, kan ik uit ervaring zeggen. Dat moet deze verder heel aardige, voormalige kameraad uit Nijmegen blijkbaar nog leren. Dus Depla, nodig Vleugels maar snel uit voor een goed gesprek en een overheidsbroodje in het gemeentehuis. Dan kunnen jullie ook eens praten over hoe het nu verder moet met het gemeentekantoor van Heerlen, het Maankwartier, de plannen van Snippe voor een aantal woontorens, de Woonboulevard, de retailsituatie bij het Roda-stadion, de ringweg rond Parkstad en de plannen met de Plu. En tegelijk ook De Klomp meenemen en al die andere leegstand in het centrum van de stad.

Deze column is eerder gepubliceerd in Vastgoedmarkt september 2010.

Reageer op dit artikel