nieuws

Forse verschillen in kostenberekening fondsbeheerders

Financieel

Forse verschillen in kostenberekening fondsbeheerders
Inrev-ceo Lonneke Löwik

Volgens onderzoek van Inrev en Anrev zijn er grote verschillen tussen Europa en Azië/Pacific in de wijze waarop de zogenoemde total expense ratio (TER) wordt berekend door fondsmanagers van niet-genoteerde vastgoedfondsen.

Volgens de  Inrev/Anrev Management Fees and Terms Comparison Study 2019 bedraagt de gemiddelde TER voor niet-genoteerde vastgoedfondsen in  de regio Azië/Pacific  1,04 procent  van het bruto fondsvolume  (GAV), terwijl dat voor Europese fondsen 0,86 procent is.  Het aanzienlijke verschil tussen de beide regio’s bestaat ook als de TER berekend wordt op  basis van de netto intrinsieke waarde (NAV).

Uit de studie van Inrev, de Europese branchevereniging voor niet-genoteerd vastgoed, en haar Aziatische zusterorganisatie Anrev blijkt dat de omvang van het fonds een zwaarwegende factor vormt  bij het bepalen van de TER. Terwijl fondsen groter dan 1 miljard euro dezelfde TER’s hebben in Europa en Azië, zijn er wel aanzienlijke verschillen bij de middelgrote en kleine fondsen. Voor middelgrote fondsen ( 500 miljoen tot 1 miljard euro) zijn beleggers in Europa een TER van 0,71 procent kwijt, terwijl dat in Azië/Pacific 0,90 procent is. De grootste kostenverschillen bestaan bij kleine fondsen: 1,07 procent in Europa en 1,67 procent in Azië/Pacific.

Hogere TER voor jonge fondsen

Ook speelt een rol in welk jaar de fondsen zijn gelanceerd. De TER’s van jonge fondsen zijn  hoger dan die van oudere fondsen. Fondsen van vóór  2007 hebben in Europa en Azië een TER van respectievelijk  0,77 procent en 0,54 procent, terwijl dat voor fondsen die de afgelopen vijf jaar zijn geïntroduceerd 1,34 procent en 1,64 procent  bedraagt.

Fondsen die zich louter op een en dezelfde sector focussen hebben in Azië/Pacific gemiddeld een kleinere TER dan Europese vastgoedvehikels, dat geldt zowel op GAV als op NAV basis.  Zo bedraagt de TER voor industriële en logistieke fondsen in Europa 0,84 procent, tegen 0,53 procent in Azië.

Voor open -end fondsen zijn de verschillen in TER tussen Europa en Azië betrekkelijk klein met respectievelijk 0,70 procent voor Azië en 0,66 procent voor Europa.  Bij closed-end fondsen lopen de TER’s echter verder uiteen: Azië/Pacific 1,30 procent en Europa 1,18 procent.

Belang transparantie

Volgens ceo Lonneke Löwik van Inrev onderstrepen de  onderzoeksresultaten eens te meer het belang van transparantie over de kosten en de in rekening gebrachte fees in haar sector. ‘Het onderzoek legt tot in detail de verschillen en overeenkomsten bloot tussen de TER in Europa en Azië-Pacific, waarmee beleggers hun voordeel kunnen doen. ‘

Reageer op dit artikel