nieuws

Analyse rentemarkten: Stilte voor de storm?

Financieel

Analyse rentemarkten: Stilte voor de storm?

De inflatie in de eurozone over november liet een onverwachte stijging zien. Op jaarbasis bekeken kwam deze inflatie uit op 1,0 procent. Ten opzichte van de vorige stand van 0,7 procent is dit een duidelijke stijging.

De stijging overtrof zelfs de verwachting van de analisten. Zij hadden gerekend op een stijging tot 0,9 procent. Ondanks het beter dan verwacht inflatiecijfer, gaan handelaren er nog niet van uit dat de inflatie nu op weg is naar een structureel verblijf rond de doelstelling van de Europese Centrale bank van een inflatie dichtbij de 2 procent op middellange termijn. De inflatieverwachting van de markt (de gemiddelde 5-jaars inflatie over 5 jaar) noteert nog steeds rond de 1,20 procent.

Waarschuwing Fitch

De economische groeivooruitzichten worden nog als te mager beschouwd voor een structurele stijging van de inflatie. Kredietbeoordelaar Fitch gaf onlangs zelfs een waarschuwing uit voor de eurozone. De combinatie van tegenvallende economische groei, lage inflatie, negatieve rentes en vergrijzing zouden kunnen leiden tot ‘Japanificatie’ van de eurozone. Dit scenario van langdurige stagnatie kan leiden tot oplopende schuldquota’s en verlagingen van de kredietwaardigheid van landen. In Japan liep de staatsschuld tussen 1991 en 2018 bijvoorbeeld op van 65 procent  tot 223 procent van het Bruto Nationaal Product. De kredietrating afgegeven door Fitch daalde in dezelfde periode van AAA naar A. De landen die volgens Fitch het hoogste risico lopen zijn Griekenland, Portugal en Italië. Vooral de laatste kan zorgen voor veel onrust in de eurozone. Het gaat immers om de op twee na grootste economie van de muntunie.

Kapitaalmarkt

De kapitaalmarktrentes zijn de laatste weken wat tot rust gekomen. Het recente herstel van de rentes na de felle daling in de zomer, heeft plaats gemaakt voor een fase van stabilisatie. Gezien de gebeurtenissen die voor de laatste weken van het jaar nog op de agenda staan, zou het een soort stilte voor de storm kunnen zijn. Op het moment van schrijven wacht de markt in spanning op de uitslag van de Britse verkiezingen en op de rentebesluiten van de ECB en de Federal Reserve. De datum van 15 december is vervolgens nog van belang voor de handelsoorlog. Dan wordt het duidelijk of de Verenigde Staten wel of niet de tarieven voor importen uit China verhogen.

Harco Nijland,  Senior Advisor  bij Financial Services Advisory EY, verzorgt maandelijks de rubriek Analyse Rentemarkten in Vastgoedmarkt.

Reageer op dit artikel