nieuws

Weinig hypotheekaanbod voor aanwas miljoenenpanden

Financieel

Het aandeel dure huizen op de markt voor koopwoningen in Nederland neemt gestaag toe maar hypotheekaanbod is er volgens de Hypotheekshop nauwelijks voor deze prijzige paleisjes.

Weinig hypotheekaanbod voor aanwas miljoenenpanden

Nederland telde vorig jaar meer dan 53.000 miljoenenwoningen, een toename van maar liefst 34 procent ten opzichte van 2017 (bron: Calcasa). De meeste miljoenenwoningen bevinden zich in de Randstad (Amsterdam, Haarlem, Den Haag, ’t Gooi, Utrecht) en Noord-Brabant (Vught, Oisterwijk en Best).

Dit jaar gaat het bij 6 procent van de hypotheekaanvragen om een bedrag van  meer dan een half miljoen euro. Uit cijfers van hypotheekadvieswinkel de Hypotheekshop blijkt dat jaarlijks ruim 1 procent van de hypotheekaanvragen een hypotheek van één miljoen euro of hoger betreft.

Lagere afslag

Hoewel er circa veertig geldverstrekkers actief zijn op de hypotheekmarkt, is het aanbod van aanbieders dat bereid is om een hypotheek van een miljoen euro of meer te verstrekken volgens  de Hypotheekshop beperkt. Uit een marktinventarisatie door de hypotheekwinkel blijkt dat veel financiers een afslag hanteren bij hypotheken van 800.000 euro of meer. Deze grens ligt ook wel bij 500.000 euro.

Meer eigen geld

Meestal wordt er dan maximaal 80 tot 90 procent van de woningwaarde verstrekt. Het gevolg is dat er absoluut en relatief gezien meer eigen geld moet worden ingebracht bij de koop van een woning van een miljoen euro of meer.  Soms valt ook de tijdelijke overbruggingshypotheek onder het maximum dat geldverstrekkers hanteren.

Politiek prominent persoon

De Hypotheekshop wijst erop dat er bij het regelen van een hele hoge hypotheek ook meer advies en onderbouwing nodig is. Zo gelden voor geldverstrekkers, notarissen en financieel adviseurs gelden belangrijke wettelijke verplichtingen in het licht van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat geldt in het bijzonder voor miljoenenhypotheken, waarbij de bedragen aan eigen middelen een stuk hoger liggen dan gebruikelijk. Consumenten dienen daarom de herkomst van de gelden die zij inbrengen bij de koop van hun woning te verklaren. Er kan verder onderzoek nodig zijn als een klant moet worden aangemerkt als een ‘PEP’. Een PEP is een politiek prominente persoon, iemand die een gevoelige functie bekleedt.

Reageer op dit artikel