nieuws

VNG: nog veel onduidelijk bij stikstopaanpak

Financieel

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het stikstofbeleid van de overheid. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

VNG: nog veel onduidelijk bij stikstopaanpak

Wat de maatregelen nu precies betekenen voor individuele gemeenten en wanneer woningbouwprojecten weer van start kunnen, is nog te onduidelijk’, stelt VNG-bestuurder Boudewijn Revis. ‘Dat betekent dat ook voor de bouwsector de onzekerheid voortduurt, terwijl gemeenten klaar staan met plannen. Er wachten nu mensen op een woning en daarom moeten we nu weer snel aan de slag.’

De aangekondigde maatregelen moeten volgens de VNG de bouw van 75.000 woningen mogelijk maken, maar de vereniging betwijfelt of dat met de huidige maatregelen gaat lukken. ‘Wij gaan ervan uit dat gemeenten meebepalen hoe de verdeling van de 75.000 woningen over de regio’s gaat plaatsvinden. Gemeenten hebben immers een cruciale rol bij de woningopgave.’

Volgens de VNG kan het niet zo zijn dat rijks- en andere projecten voorrang krijgen en dat de gemeentelijke projecten het sluitstuk van de verdeling vormen.

Reageer op dit artikel