nieuws

Overhevelen naar commerciële tak mag niet van de rechter

Financieel

Er moet een transparante scheiding zijn tussen daeb en niet-daeb, zegt de rechter.

Overhevelen naar commerciële tak mag niet van de rechter
De 540 herbruikbare woonunits van Startblok Elzenhagen in Amsterdam Noord zijn verdeeld over zes woonblokken.

Amsterdamse huurders geven Woonstichting De Key en de minister van Infrastructuur en Waterstaat een gevoelige tik op de vingers met een gewonnen rechtszaak over een vastgoedscheiding uit 2016, Daarbij heeft de woningcorporatie onder andere 600 sociale huurwoningen en een onbekend aantal ateliers uit de maatschappelijk vastgoedportefeuille overgeheveld naar een commerciële tak.

Instemmingsrecht

De Key had van minister van Wonen Kajsa Ollongren toestemming gekregen tot oprichting van de besloten vennootschap Lieven de Stad. In deze bv wilde De Key 600 sociale huurwoningen plaatsen, die het bij mutatie op de vrije markt wil verhuren aan woningstarters. Arcade, de huurdersvereniging voor huurders van De Key, is samen met zeven lokale Amsterdamse huurdersverenigingen hiertegen in bezwaar gegaan.

Onvoldoende transparant

De rechtbank is nu van oordeel dat huurders instemmingsrecht hebben bij ingrijpende besluiten van woningcorporaties, zoals scheidingen en fusies, en dat De Key en de minister hen dit instemmingsrecht hebben onthouden. Ook is de rechtbank van oordeel dat de wijze van scheiden in maatschappelijk en commercieel vastgoed door De Key – namens de minister goedgekeurd door de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties – niet voldoet aan de eisen van de wet en onvoldoende transparant is. Het besluit van de Autoriteit Woningcorporaties is daarmee vernietigd. De vervanger van Kajsa Ollongren moet de vastgoedscheiding van De Key opnieuw beoordelen.

‘Harde zakelijke bedrijfsvoering’

De huurders zijn naar de rechter gestapt in een poging bewoners en woningzoekenden te vrijwaren van de versmalde invulling van de volkshuisvestelijke taak door Woonstichting De Key en diens ‘harde zakelijke bedrijfsvoering, die sinds een statutenwijziging sterk is gericht op lucratieve doelgroepen zoals starters en tijdelijke huurcontracten’. De uitspraak van de rechter is een belangrijke overwinning voor het beschermen van de participatie en medezeggenschap van huurders, vindt Huurdersvereniging Arcade.

Twee mogelijkheden

Op zich moet een corporatie een commerciële tak kunnen beginnen. In de Woningwet zijn twee mogelijkheden opgenomen op grond waarvan de daeb/niet-daeb scheiding vorm kan worden gegeven. Op grond van artikel 49 van de Woningwet kan worden gekozen voor een administratieve scheiding. Met een dergelijke scheiding blijft de woningcorporatie zowel de daeb als niet-daeb activiteiten uitvoeren, waarbij de boekhouding van de beide activiteiten administratief wordt gescheiden. Maar de rechter vindt de scheiding bij De Key niet transparant genoeg, en meent dat de huurders om instemming gevraagd had moeten worden. (Uitspraak AMS l8/4930)

Reageer op dit artikel