nieuws

Limburg gaat bedrijven opkopen en verplaatsen

Financieel

Limburg gaat bedrijven opkopen en verplaatsen

De provincie  Limburg wil bedrijven met veel stikstofuitstoot opkopen of verplaatsen.

Op die manier wil de provincie weer beweging brengen in een groot aantal projecten, blijkt uit een brief van gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) aan Provinciale Staten.

Het ‘Aanvalsplan Stikstof Limburg’ moet samen met gemeenten, bedrijven en waterschap economische ontwikkelingen ondersteunen en de natuur herstellen. ‘We zetten vol in op het verlenen van vergunningen waar mogelijk, gaan aan de slag met een gebiedsgerichte analyse, werken verder aan het stikstofbeleid en dienen een claim bij het Rijk in, om financiële middelen voor bron- en herstelmaatregelen beschikbaar te krijgen,’ aldus Mackus.

Eerst brengt de provincie in kaart welke bedrijven op korte termijn opgekocht en verplaatst moeten worden. De provincie kijkt daarbij naar ‘piekbelasters’ bij natuurgebieden. Het gaat daarbij niet alleen om de landbouw, maar ook om de industrie. De provincie hoopt op die manier honderden projecten in onder meer de bouw die weinig stikstof uitstoten weer doorgang te laten vinden. De provincie wil dat het Rijk hiertoe geld beschikbaar stelt uit de pot van een half miljard, die landelijk voor de aanpak van stikstof is gereserveerd.

Reageer op dit artikel