nieuws

Flink hoger resultaat voor Intervest

Financieel

Flink hoger resultaat voor Intervest

Intervest Offices & Warehouses heeft zijn nettoresultaat over de eerste negen maanden van dit jaar met ruim 10 miljoen euro opgekrikt tot 41,7 miljoen euro.

Dat meldt het Belgische beursfonds, dat belegt in kantoren en in toenemende mate in logistiek. Het bedrijf  is de laatste jaren steeds actiever in de Nederlandse logistieke vastgoedmarkt. Logistiek maakt inmiddels al meer dan 60 procent van de activiteiten uit.

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt eind september 925 miljoen euro, een toename van 7 procent oftewel 58 miljoen ten opzichte van eind 2018 (867 miljoen euro). De toename is het gevolg van onder andere de verwerving van drie logistieke sites in Nederland (Roosendaal, Nijmegen en Den Bosch) ter waarde van 26 miljoen euro. Verder werd ook 16 miljoen  geïnvesteerd in de lopende projectontwikkelingen in Genk, Eindhoven en Roosendaal.

Ook steeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 15 miljoen euro oftewel 3 procent, voornamelijk door aanscherping van de yields in de logistieke portefeuille, zowel in Nederland als in België. De bezettingsgraad van de Nederlandse logistieke vastgoedportefeuille is 100 procent, in België 90 procent.

De logistieke investeringsmarkt is erg in trek en aankoopprijzen voor logistieke sites stijgen gestaag, meldt de onderneming. Intervest kijkt voor de groei van de logistieke portefeuille daarom niet louter naar acquisities van bestaand vastgoed, maar neemt ook de mogelijkheden voor (her)ontwikkelingen in overweging.

Laste mile

In het logistieke segment is in Den Bosch, dicht bij de stad, een gebouw aangekocht, voor een bedrag van  2,3 miljoen euro. Het pand  wordt op termijn gesloopt en herontwikkeld voor ‘last­mile’ stadsdistributie.

Intervest heeft onlangs een kantoor in Eindhoven geopend om haar activiteiten in Nederland te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Vanuit de nieuwe vestiging zal de Nederlandse logistieke portefeuille beheerd worden. Momenteel bestaat die uit een tiental logistieke objecten met daarnaast twee projecten in aanbouw. Voor het property­ en asset management van de Nederlandse portefeuille werkt Intervest samen met Storms International Property Services.

Huurinkomsten

De huurinkomsten kwamen  in de eerste negen maanden uit op  50,9 miljoen euro en stijgen hiermee met 15,9 miljoen euro of een toename met 45 procent ten opzichte van de eerste negen maanden van 2018.  Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de logistieke portefeuille, zijnde 31,9 miljoen euro. In het kantorensegment stegen de huurinkomsten met 4,1 miljoen ten opzichte van de eerste negen maanden van 2018 tot 19,1 miljoen euro.

Reageer op dit artikel