nieuws

Consumptie helpt Nederlandse economie vooruit

Financieel

Consumptie helpt Nederlandse economie vooruit

De Nederlandse economie blijft op stoom. De totale omvang van de economie nam in het derde kwartaal wederom toe.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet Nederland het de laatste tijd vooral hebben van de consumptie.

Vergeleken met een kwartaal eerder dikte het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent aan. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. Hiermee kwam de economisch groei op jaarbasis uit op 1,9 procent.

Consumenten gaven alles bij elkaar 1,6 procent meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral voor uitjes in de horeca, elektrische apparaten, woninginrichting, dranken en tabak liepen de bestedingen op. Aan auto’s werd opnieuw minder uitgegeven.

Vertrouwen

Er werd ook meer geïnvesteerd in bouw en machines. Volgens het CBS was het vertrouwen van industriële ondernemers afgelopen kwartaal weliswaar minder positief dan een jaar eerder, maar het sentiment ligt nog een stuk boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

In de bouwsector en de landbouw constateerde het statistiekbureau relatief sterke groei op jaarbasis. De industrie produceerde ruim 1 procent meer dan een jaar eerder. Dat was onder meer te danken aan de machine- en voedingsmiddelenindustrie. De delfstoffenwinning, met daarin de gaswinning in Groningen, was wederom de bedrijfstak met de grootste krimp.

Wereldeconomie

Wereldwijd is de laatste tijd sprake van afzwakkende economische groei. Nederland, dat traditioneel een handelsland is, heeft hier ook last van. De export van goederen en diensten vertoonde afgelopen kwartaal nog wel groei, maar minder dan een kwartaal eerder. Bovendien ging het vooral om uitvoer van eerder ingevoerde producten (wederuitvoer). De export van Nederlandse producten zelf kromp.

Reageer op dit artikel