nieuws

Coalitie akkoord over aanpak stikstof

Financieel

Coalitie akkoord over aanpak stikstof

De coalitie is akkoord met een pakket maatregelen om zo snel mogelijk het stikstofprobleem aan te pakken.

Dat melden de leiders van regeringspartijen na beraad in Den Haag. Het pakket moet ervoor zorgen dat de woningbouw kan doorgaan en banenverlies wordt voorkomen.

Het kabinet gaat nog vóór een debat over stikstof, dat donderdag op de agenda staat, de maatregelen presenteren, aldus D66-voorman Rob Jetten. ‘Wij zijn eruit.’ Hij spreekt over verstandige maatregelen voor de korte termijn die ruimte bieden voor de woningbouw.

‘Wij zijn klaar en het kabinet gaat nu verder’, aldus Klaas Dijkhoff van de grootste regeringspartij VVD. Hij zegt niet blij te zijn met het pakket, maar het ‘is goed wat er gaat gebeuren.’Hij laat doorschemeren dat een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen eraan zit te komen om stikstof terug te dringen. ‘Het is niet leuk. We moeten voorkomen dat de bouw van woningen en wegen inkakt.’

Snelheid omlaag

In de strijd tegen stikstof gaat de snelheid op snelwegen overal omlaag naar 100 kilometer. Op wegen waar een maximumsnelheid geldt van 130, mag straks alleen tussen 19.00 uur en 06.00 uur zo hard worden gereden.

Volgens ingewijden is dat onderdeel van het stikstofplan dat het kabinet woensdag presenteert. Het verlagen van de maximumsnelheid is een pijnlijke maatregel voor de grootste regeringspartij VVD. Een van de speerpunten van de liberalen was nu juist dat ze wilden dat op veel meer wegen 130 kilometer per uur kon worden gereden.

Het kabinet zegt wel toe in Brussel te praten over mogelijke samenvoeging van speciaal beschermde Natura 2000-gebieden, zeggen betrokkenen. Een groter aantal hectaren per natuurgebied betekent dat er, volgens de Europese richtlijn, meer stikstof mag neerdalen in zo’n gebied.

Crisis afgewend

Met het akkoord heeft de coalitie een crisis afgewend over de stikstofuitstoot en -neerslag in Nederland. Het kabinet probeert al bijna een half jaar met man en macht een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem. Eind mei oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming biedt aan beschermde gebieden.

Onder de overeengekomen maatregelen valt ook de overgang naar veevoer met daarin speciale enzymen, om ervoor te zorgen dat koeien minder stikstof uitstoten. Ook moet er worden geïnvesteerd in natuurbescherming, melden coalitiebronnen.

Andere maatregelen die de coalitie heeft laten onderzoeken, zoals een regeling om het aantal vieze dieselbusjes te verminderen, maken geen deel uit van de reeks maatregelen.

Pakket

Het pakket dat woensdag wordt gepresenteerd gaat specifiek over maatregelen op de korte termijn, om ervoor te zorgen dat de vergunningverlening voor woningbouw niet te lang stil komt te liggen. Ook de belangrijkste infrastructurele projecten als dijkversterkingen moeten weer op gang komen. Coördinerend minister Carola Schouten (Landbouw) wil voor 1 december een akkoord bereiken met de provincies over maatregelen op de langere termijn, zoals het opkopen van boerenbedrijven.

Reageer op dit artikel