nieuws

115.000 huurders met toeslag erbij vanaf 2020

Financieel

115.000 huurders met toeslag erbij vanaf 2020

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari 2020 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag.

De grotere groep huurders die in aanmerking komt voor huursubsidie wordt veroorzaakt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen.

Strikte grens

Tot nu is de huurtoeslag strikt begrensd via het inkomen. Voor eenpersoonshuishoudens ligt die grens bijvoorbeeld dit jaar op 22.700 euro. bij een inkomen van 27.001 euro krijgen die die alleenstaande huurder al geen subsidie meer. Vanaf 1 januari 2020 loopt de huurtoeslag geleidelijk terug bij een hoger inkomen.

Voorkomen armoedeval

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Niet alleen krijgen straks 115.000 huishoudens die nu net buiten de boot vallen, toch recht op huurtoeslag, ook voorkomt dit een armoedeval. We zagen dat huishoudens die een klein beetje meer gingen verdienen, er financieel op achteruit gingen omdat ze het gehele recht op huurtoeslag daardoor kwijtraakten.’

Toeslagen terugbetalen

Enkele dagen eerder berichte de Woonbond nog op basis van onderzoek door het Centraal Planbureau dat veel huishoudens uiteindelijk toeslagen moet terugbetalen. Het Centraal Planbureau (CPB) analyseerde voor de periode 2011-2016 mogelijke verklaringen voor terugvorderingen, nabetalingen en niet-gebruik van de huurtoeslag en het kindgebonden budget.

Onzekerheid over jaarinkomen

Meer dan de helft van deze toeslagen moet achteraf gecorrigeerd worden. Drie op de tien huishoudens vraagt teveel toeslag aan en moet daarom achteraf terugbetalen. Daar staat tegenover dat 10 procent geen gebruik maakt van huurtoeslag terwijl ze er wel recht op hebben. Onzekerheid over het jaarinkomen is de belangrijkst verklaring voor te hoge en te laten (niet) toeslagen.

Reageer op dit artikel