nieuws

Rechter keurt verkoop vastgoed onder druk van ING goed

Financieel

Dat een plantenkweker onder druk van zijn huisbankier ING zijn vastgoed verkocht en daarnaast ook nog een forse boete kreeg voor het vervroegd aflossen van de hypotheek valt de bank volgens de rechtbank Amsterdam niet aan te rekenen.  

Rechter keurt verkoop vastgoed onder druk van ING goed

Am:, net als Vastgoedmarkt een uitgave van Vakmedianet, schrijft over de kwestie. In 2008 tekent de ondernemer voor een krediet van 1,7 miljoen euro, tegen 4,75 procent rente met een rentevastperiode van 10 jaar. Na het afsluiten van het krediet, draait de plantenkweker enkele jaren op rij verlies.

Voorwaarde aflossingen

In 2014 meldt ING dat het zich zorgen maakt over de continuïteit van de onderneming. Het krediet wordt alleen gecontinueerd onder voorwaarde dat de aflossingen worden verhoogd. De ondernemer zelf geeft aan vanwege zijn leeftijd ook bezig te zijn met bedrijfsopvolging. In december 2015 verkoopt de ondernemer het vastgoed voor 1,7 miljoen euro. Met dat bedrag wordt de lening afgelost. ING stuurt daarop een aflosnota van 108.816 euro, zijnde de boeterente voor de vervroegde aflossing. De ondernemer vindt dat naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en vordert het bedrag via de rechter terug.

Uitgeoefende druk

De ondernemer zegt dat toen ING toestemming gaf voor de verkoop in november 2015 een vergoeding niet aan de orde is geweest. De rechter stelt in haar vonnis dat niet van belang in de vraag of de boeterente wel opgelegd had mogen worden. ‘Voorts geldt dat de door ING op [kweker] uitgeoefende druk […] naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig is geweest dat gesproken kan worden van een feitelijke kredietbeëindiging of van een verstoring van de kredietrelatie die maakte dat [kweker] gedwongen was om tot beëindiging over te gaan.’ In dat oordeel neemt de rechtbank mee dat de kweker een zakelijke partij is die in staat moet zijn om dergelijke druk in perspectief te plaatsen. ‘Dat [bestuurder] de druk als zeer zwaar heeft ervaren, zoals hij ter comparitie heeft toegelicht, maakt dat niet anders.’

Volledig bedrag

De rechtbank stelt zich wel hardop de vraag of het redelijk is dat ING het volledige bedrag aan boeterente rekent, gezien het feit dat de klant altijd aan zijn verplichtingen voldaan heeft en de lening uiteindelijk volledig is ingelost.

Reageer op dit artikel