nieuws

Huizenbezitter ziet verduurzaming nog niet zitten

Financieel

Maar liefst 97 procent van de huizenbezitters voelt een drempel om hun woning te verduurzamen, zo blijkt uit de Monitor Duurzaamheid van ABN Amro.

Huizenbezitter ziet verduurzaming nog niet zitten

Onduidelijkheid vanuit de overheid speelt hierbij een grote rol, zo blijkt uit het onderzoek dat de bank ieder kwartaal onder ruim duizend Nederlanders verricht in samenwerking met PanelWizard. Slechts 5,9 procent heeft een helder beeld van het Klimaatakkoord en bijna driekwart behoefte heeft aan meer informatie over de gevolgen die dit voor hen heeft.

Geen vertrouwen

Ruim de helft geeft bovendien aan dat zij geen vertrouwen hebben in de haalbaarheid van het akkoord. Bovendien zegt zo’n 70 procent niet overtuigd te zijn van de betaalbaarheid hiervan. Slechts 8,5 procent vertrouwt erop dat de klimaatplannen van de overheid voor hen betaalbaar gaan zijn.

Maatregelen getroffen

Van de huizenbezitters vindt 61 procent het verduurzamen van de eigen woning desalniettemin belangrijk. Iets minder dan de helft geeft dan ook aan dat ze de afgelopen drie jaar dergelijke maatregelen hebben getroffen. Als hen gevraagd wordt hoeveel zij in de afgelopen drie jaar hebben uitgegeven aan duurzame maatregelen voor hun huis, blijkt dat 19 procent zelfs 10.000 euro of meer heeft geïnvesteerd.

Gemiddeld 22.000 euro

Ondanks de welwillendheid onder woningbezitters, lijkt er nog een lange weg te gaan om de woningvoorraad te verduurzamen. Zo verwachten bezitters van een koopwoning dat zij gemiddeld ruim 22.000 euro moeten uitgeven om hun huis van energielabel A te voorzien. Eigenaren van een woning met energielabel B verwachten zo’n 13.000 euro kwijt te zijn, terwijl de bezitters van een woning met energielabel E tot en met G inschatten dat het ongeveer 33.000 euro gaat kosten. Volgens ABN Amro is deze financiële drempel voor veel huizenbezitters reden dat zij terughoudend zijn om te investeren in de verduurzaming van hun woning.

 

Reageer op dit artikel