nieuws

DNB: Extra buffer banken voor knappen huizenbubbel

Financieel

Banken moeten van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) drie miljard euro extra aanhouden om een neerwaartse correctie op de huizenprijzen op te vangen.

DNB: Extra buffer banken voor knappen huizenbubbel

DNB publiceert deze voorgenomen maatregel en licht hem toe in het Overzicht Financiële Stabiliteit.  Vanwege lage verliezen in het verleden schatten banken de risico’s van hun hypothecaire leningen laag in. De risicoweging voor Nederlandse hypothecaire leningen behoort momenteel tot de laagste van de EU.

Toegenomen systeemrisico

DNB acht deze risicoweging vanuit macroprudentieel oogpunt onvoldoende, gelet op het toegenomen systeemrisico in de huizenmarkt. DNB wil daarom een ondergrens opleggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. De ondergrens is hoger naarmate de onderliggende hypothecaire leningen een hogere loan-to-value (LTV) ratio hebben. Hypothecaire leningen die geheel of gedeeltelijk zijn gedekt door Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn uitgezonderd van de maatregel.

Signalen van overwaardering

Het systeemrisico in de huizenmarkt is volgens DNB de afgelopen jaren toegenomen. ‘Huizenprijzen stijgen al enige jaren fors: in de afgelopen drie jaar gemiddeld met bijna 8 procent per jaar. Dit kan voor een deel verklaard worden door een achterblijvend aanbod en een dalende rente, maar er zijn ook signalen van overwaardering. Huizenprijzen stegen de afgelopen jaren aanzienlijk sneller dan inkomens. Als gevolg hiervan liggen prijs/inkomen ratio’s in de grote steden inmiddels ruim hoger dan ten tijde van de vorige piek in de huizenmarkt. Ook neemt risicovoller leengedrag van kopers toe en blijft de hypotheekschuld hoog.’

Zwaar-weer scenario

Hoge schulden maken Nederlandse huishoudens kwetsbaar voor de gevolgen van een neerwaartse correctie op de huizenmarkt. Ook banken kunnen worden geraakt door een huizenprijscorrectie, zo geeft de toezichthouder aan. ‘Stresstesten wijzen uit dat in een zwaar-weer scenario de verwachte verliezen van banken op hypotheken fors kunnen oplopen, als de kans op wanbetaling toeneemt door bijvoorbeeld een sterke stijging van de werkloosheid, en tegelijkertijd de waarde van het onderpand door de huizenprijscorrectie sterk daalt.’

Reageer op dit artikel