nieuws

Prinsjesdag 2019: Overdrachtsbelasting drie keer zo hoog?

Financieel

De precieze plannen worden pas vanmiddag gepresenteerd, maar duidelijk lijkt al wel dat Prinsjesdag weinig vrolijks in petto heeft voor vastgoedbeleggers.

Prinsjesdag 2019: Overdrachtsbelasting drie keer zo hoog?
Prinsjesdag

RTL Nieuws meldt dat het Kabinet in haar nieuwe Miljoenennota een passage heeft opgenomen waarin wordt bepaald dat voor het bepalen van de maximale huurprijs de WOZ-waarde nog maar voor 33 procent mag mee tellen. Op die manier moeten de vaak forse oplopende huren op plaatsen waar  de woningwaarde sterk is toegenomen binnen de perken blijven.

Aanpak scheefwoners

Om een verstoring van de huurmarkt tegen te gaan scheefwoners fors meer huur betalen voor een sociale huurwoningen. Mensen met een relatief hoog inkomen gaan 50 tot 100 euro en bij echt hoge inkomens zelf meer dan de maximale huurprijs betalen. Dit plan was al voor het zomerreces bekend geworden. 

Bouw flexwoningen

Dat laatste geldt ook voor de plannen om jaarlijks zo’n 15.000 flexwoningen te laten bouwen door woningcorporaties, om op die manier de ernstigste woningnood te ledigen. De corporaties zijn bij deze tijdelijke woningen vrijgesteld van de verhuurderheffing. Wat het Kabinet in zijn algemeenheid met die laatste heffing van plan is, is nog niet duidelijk.

Ruimere zelfbewoningsplicht

De particuliere huursector lijkt het sowieso zwaarder voor de kiezen te krijgen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kondigt vandaag volgens RTL Nieuws een onderzoek aan naar een ruimere zelfbewoningsplicht, waarbij gemeenten kunnen bepalen dat kopers van huurpanden daadwerkelijk zelf in de woning moeten gaan wonen.

Overdrachtsbelasting

Al langer boven de markt hangt een verhoging van de overdrachtsbelasting, een oude wens van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Waar de huidige heffing van 2 procent voor particuliere kopers zou worden geschrapt, gaan vastgoedbeleggers juist weer 6 procent betalen, het tarief dat voor de financiële crisis gold.

 

 

Reageer op dit artikel