nieuws

NHG-grens naar 310.000 euro

Financieel

Het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft de kostengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie per 1 januari 2020 bepaald op 310.000 euro.

NHG-grens naar 310.000 euro

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG stijgt van nu 290.000 euro naar 310.000 euro. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6 procent hoger, namelijk 328.600 euro.

Stabiliserend effect

Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld aan de gemiddelde koopsommen van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorafgaand jaar. Dit jaar zijn deze bedragen respectievelijk 301.736 euro (juni), 309.689 euro (juli) en 316.183 euro (augustus). Daarmee kwam het gemiddelde uit op 309.203 euro. De kostengrens is het dichtstbijzijnde gehele bedrag dat deelbaar is door 5.000 euro, namelijk  310.000 euro.

‘Weer in de pas’

NHG bestuurder Arjen Gielen: ‘Hiermee loopt de kostengrens weer in de pas met de gemiddelde woningwaarde. Dat is een positieve ontwikkeling, met name voor starters. We doen er recht mee aan de gestegen woningprijzen, maar tegelijk willen we voorkomen dat we de huizenprijzen aanwakkeren. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoeken we of we een systematiek kunnen ontwikkelen die bijdraagt aan een nog stabielere kostengrens en borgtochtprovisie. Zowel in tijden van economische voor- en tegenspoed.’

 

Reageer op dit artikel