nieuws

Meer inkomen, meer hypotheekschuld

Financieel

Huishoudens hebben in het tweede kwartaal van 2019 hun inkomen maar ook de totale hypotheekschuld flink zien toenemen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Meer inkomen, meer hypotheekschuld

 

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 2,2 procent. Zowel de groep werknemers als de groep zelfstandigen zagen hun inkomen toenemen. De totale beloning van werknemers lag 4,7 procent hoger dan een jaar eerder (4,7 miljard euro), onder meer doordat het aantal banen en de gewerkte uren toenamen. Zelfstandigen zagen hun inkomen met 6,4 procent stijgen (1,1 miljard euro). Vooral in de landbouw nam het inkomen toe; in deze bedrijfstak zitten veel zelfstandigen.

Tegenover de bruto inkomensgroei staat ook een groter bedrag aan geïnde belastingen. Huishoudens betaalden 3,5 miljard (+5,5 procent) meer belasting en sociale premies, onder meer doordat de grondslag hiervoor groter werd.

Totale hypotheekschuld

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 4 miljard euro tot 719,7 miljard euro. De toename is de grootste sinds het derde kwartaal van 2016. De verkoopprijzen van huizen lagen in het tweede kwartaal van 2019 hoger en er waren 10,7 procent meer transacties van bestaande koopwoningen dan een kwartaal eerder.

Ondanks de stijging van de schuld in het afgelopen kwartaal daalt de hypotheekschuld als percentage van het bbp naar 90,8 procent. Begin 2015 lag deze quote nog boven de 100 procent.

Reageer op dit artikel