nieuws

Kwart kan ‘te hoge huur’ niet opbrengen

Financieel

Voor een kwart van de huurders in Nederland is de huur eigenlijk onbetaalbaar, zo blijkt uit twee onderzoeken van het Nibud naar woonlasten van kopers en huurders.

Kwart kan ‘te hoge huur’ niet opbrengen

Van de huurders betalen ruimen 800.000 huishoudens zulke hoge woonlasten dat zij te weinig geld overhouden om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. De rapporten van het budgetvoorlichtingsinstituut wijzen uit dat meer huurders het financieel moeilijk hebben: 50 procent heeft moeite met rondkomen, 40 procent ervaart financiële schaarste en 30 procent heeft betalingsachterstanden.

Huiseigenaren

Huiseigenaren in Nederland hebben het financieel gezien makkelijker, slechts 8 procent van de hypotheekbezitters heeft te hoge woonlasten ten opzichte van de normbedragen. Dit zijn vooral mensen met een relatief laag inkomen.

Sociale huurwoning

Mensen met te hoge woonlasten bevinden zich met name in een sociale huurwoning, waarbij de huur niet hoger dan 710 euro mag zijn. Het zijn veelal alleenstaanden, mensen met een uitkering en huurders tussen de 25 en 45 jaar. Het Nibud ziet dat zij door de hoge woonlasten flink minder uitgeven aan vrijetijdsuitgaven, vervoer, contributies en abonnementen.

Vrije huursector

Het budgetvoorlichtingsinstituut keek ook naar de woonlasten in de vrij huursector en de verschillende normen die verhuurders daarbij hanteren.  Ook veel vrijesectorhuurders betalen een huur die volgens die normen te hoog is voor hun inkomen. Volgens de strengste normen woont de helft van de huidige vrijesectorhuurders te duur, volgens de meest soepele normen gaat het om 28 procent.

Passend toewijzen

Het Nibud roept de politieke en de marktpartijen op om te zorgen voor meer betaalbare huurwoningen. ‘In de sociale huursector is een goede start gemaakt met de invoering van het passend toewijzen. Alleen gaat dat niet ver genoeg. Minima kunnen geen huur van 607 euro inclusief huurtoeslag betalen, en dat gebeurt nu wel. Volgens onze tabellen kunnen zij maximaal 425 euro betalen.’

Lagere huren

De vrije en de sociale sector moeten volgens het Nibud beter rekening houden met de betaalbaarheid van de huur en op basis daarvan  komen met lagere huren en uniforme verhuurregels.

Reageer op dit artikel