nieuws

Logistieke sector minder positief

Financieel

De logistieke sector is minder eenduidig positief over de toekomst. Goede nieuws is dat het personeelstekort daalt.

Logistieke sector minder positief

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro naar het economisch perspectief van de transport en logistieke sector.

De stemming van ondernemers in de transport en logistieke sector heeft al in 2018 een dalende trend ingezet. Toch is het vertrouwen nog positief. Ondernemers in post en koeriersdiensten zijn momenteel het meest positief gestemd. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de groei van pakketbezorging.

Bij ondernemers die actief zijn in vervoer over land is het oordeel over het economisch klimaat de laatste maanden in rap tempo verslechterd.

Uit enquêtes van het CBS blijkt ook dat de onzekerheid over de gevolgen van een brexit toeneemt. Inmiddels verwacht 12 procent van de sector negatieve tot zeer
negatieve invloed op de omzet in de komende drie maanden. Eind 2018 was dat nog 8 procent.

Afnemend arbeidstekort

Het tekort aan arbeidskrachten lijkt af te nemen. In november vorig jaar gaf nog 35 procent van de sector aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaren als belemmering voor groei. Dat was een nieuw record. In mei was dat percentage gedaald naar 29 procent. De arbeidsmarkt is dus iets minder krap geworden.

De groei van het aantal banen stagneert. Maand-op-maand nam het aantal banen sinds november 2018 nauwelijks meer toe. In die maand bedroeg het aantal banen(afgerond op duizendtallen) 391.000. In maart was dat aantal gegroeid naar 392.000. Dat is de traagste groei sinds de zomer van 2017. Ook de groei van het aantal vacatures vlakt af. Het tekort aan arbeidskrachten nam sinds november het snelst af in opslag, een teken dat de groei van opslag afvlakt.

Het gemiddelde maandloon steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 2,8 procent (jaar-op-jaar).

Tarieven onder druk

Ondertussen staan de tarieven voor opslag onder druk. In het eerste kwartaal namen de tarieven toe met slechts 1,4 procent (jaar-op-jaar), veel minder dan die van de gehele sector (2,9 procent). De omzetgroei vlakte af naar 2,5 procent in het eerste kwartaal. De groei van de vraag naar opslag lijkt dus af te vlakken.

De tarieven voor vrachtbehandeling en de bulkopslag van vloeistoffen en gassen zijn wat hersteld van de dip in 2018, waarschijnlijk dankzij de gestegen overslag van olie. De waarde van bouworders voor logistiek vastgoed lijkt in maart 2019 een piek te hebben bereikt. Het aanbod is de laatste jaren explosief gegroeid, vooral door de groei van e-commerce.

Omzetontwikkeling

In het eerste kwartaal van 2019 lieten de meeste transportbranches een aardige omzetgroei zien, vooral de binnenvaart (+10,8 procent jaar-op-jaar). De omzetgroei was het zwakst in de opslag. Voor de gehele sector kwam de omzetgroei jaar-op-jaar uit op 4,6 procent. De tarieven namen toe met gemiddeld 2,9 procent (jaar-op-jaar).

Toch vlakt de omzetgroei in reële termen af, aangezien de inflatie flink aantrok. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de dienstenprijsindex nog met 1,5 procent (j-o-j) en in het eerste kwartaal van 2017 met slechts 0,5 procent. In het eerste kwartaal van 2019 stegen de dienstenprijzen daarentegen sterk, met 2,9 procent (jaar-op-jaar). De omzet groeit nominaal gestaag door, maar in reële termen vlakt de groei af door de toegenomen inflatie.

Meer faillissementen

In de transportsector gingen in de eerste zes maanden van 2019 86 bedrijven en instellingen failliet. In het eerste kwartaal daalde het aantal faillissementen (jaarop-jaar) met 29 procent. In het tweede kwartaal steeg het aantal faillissementen (jaar-op-jaar) met 23 procent. De stijging in het tweede kwartaal komt vooral door een toename van faillissementen van postbezorgers en koeriers.

In het goederen wegvervoer steeg het aantal faillissementen in het tweede kwartaal (jaar-op-jaar). Er gingen 22 bedrijven failliet, het hoogste aantal in een kwartaal sinds twee jaar. In andere branches daalde het aantal faillissementen verder.

Het aantal fusies en overnames is verder gestegen. Ook het aantal oprichtingen nam fors toe. Het aantal opheffingen nam licht af (jaar-op-jaar).

Vroege indicator

De luchtvracht is een vroege indicator voor economische ontwikkelingen. Volumes in de luchtvracht staan al enige tijd onder druk. Wereldwijd daalde de luchtvracht van januari tot en met juni met 4,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de handelsoorlog tussen de VS en China, de krimp van de industriële productie en het dalende ondernemersvertrouwen neemt de groei van de wereldhandel af.

Schiphol is zo hard gegroeid, dat het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar is bereikt. Daardoor namen in 2018 de luchtvrachtvolumes via Schiphol al af. Inmiddels zorgt de afvlakkende groei van de wereldhandel voor minder vraag. In de eerste zes maanden van 2019 werd via Schiphol 9,2 procent minder luchtvracht vervoerd dan in dezelfde periode in 2018. In Frankfurt werd in dezelfde periode 2,8 procent minder vervoerd.

Reageer op dit artikel