nieuws

Consument houdt hand op de knip

Financieel

De bestedingen van Nederlandse consumenten blijven achter bij de economische groei in ons land en vinden hoofdzakelijk hun weg naar aflossing op de hypotheek, zo blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Consument houdt hand op de knip

De consumptie door huishoudens groeide tussen 2008 en 2018 met 4,1 procent, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) met 9,3 procent toenam. Dit verschil in groeitempo komt enerzijds door hogere aflossingen van huishoudens op hun hypotheken en anderzijds door de verschillende prijsontwikkelingen van de consumptie en het bbp.

Prijzen uitvoer en investeringen

De gemiddelde consumptieprijzen stegen tussen 2008 en 2018 met 11,0 procent, terwijl de gemiddelde prijzen van het bbp met 9,4 procent toenamen. Dit verschil komt vooral doordat de uitvoerprijzen minder sterk toenamen dan de invoerprijzen en doordat de prijzen van investeringen veel minder hard stegen dan die van consumptiegoederen en -diensten.

Sterkere prijsstijgingen

Als de waardeontwikkeling van de consumptie niet zou zijn gecorrigeerd voor de verandering van consumptieprijzen, maar voor die van de bbp-prijzen, zou de volumegroei van de consumptie 5,7 procent bedragen hebben, in plaats van 4,1 procent. Het verschil met de volumegroei van het bbp (9,3 procent) zou dan geen 5,2 procentpunt bedragen, maar 3,6 procentpunt. Het achterblijven van de consumptie bij de economische groei komt dus voor bijna een derde door de sterkere prijsstijgingen van consumptie.

Geen verklaring

De inkomensontwikkeling van huishoudens biedt geen verklaring voor het achterblijven van de waarde van de consumptie bij die van het bbp. Het bruto beschikbaar inkomen van huishoudens is na 2008 met 21,1 procent gestegen. Ondanks een beperkte loongroei is deze stijging groter dan die van de waarde van het bbp (19,6 procent), door de toegenomen werkgelegenheid.

Aflossen hypotheken

Huishoudens gebruikten deze zogenoemde vrije besparingen vooral om hypotheken af te lossen. In 2018 was het saldo van opgenomen en afgeloste hypotheken 20 miljard euro lager dan in 2008, terwijl er wel voor een groter bedrag aan hypotheken werd ingeschreven bij het Kadaster. Dit betekent dat de aflossingen zijn gestegen ten opzichte van tien jaar eerder.

Andere West-Europese landen

In vergelijking met andere West-Europese landen was de werkelijke individuele consumptie als percentage van het bbp in Nederland in 2018 laag. In Nederland lag dit op 60,4 procent, tegenover 65,2 procent in Duitsland, en nog hogere percentages in de meeste andere West-Europese landen.

Reageer op dit artikel