nieuws

Vestia krijgt 175 miljoen in derivatenzaak

Financieel Premium

Vestia krijgt 175 miljoen in derivatenzaak

Vestia is met Deutsche Bank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte.

Het Duitse financiële concern betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid. Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. De procedure tussen Vestia en Deutsche …