nieuws

Vestia krijgt 175 miljoen in derivatenzaak

Financieel

Vestia krijgt 175 miljoen in derivatenzaak

Vestia is met Deutsche Bank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte.

Het Duitse financiële concern betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

De procedure tussen Vestia en Deutsche Bank liep sinds 2016 bij de High Court of Justice in Londen. De vordering door Vestia was er vooral op gebaseerd dat de bank ‘wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor’ de omkoping, door tussenpersonen, van de voormalige kasbeheerder van Vestia die de omstreden derivatencontracten had gesloten.

Schade: 800 miljoen euro

De schade door Deutsche Bank werd eerder geschat op ruim achthonderd miljoen euro. Met deze schikking komt een einde aan het geschil tussen de twee partijen. Een woordvoerder van Vestia wil niet zeggen wat de corporatie vindt van de hoogte van het uiteindelijke schikkingsbedrag. Bij de schikking is afgesproken dat beide partijen niet aan ‘opinievorming’ zullen doen.

Zaken tegen accountants lopen nog

In totaal ging Vestia voor meer dan 2,5 miljard euro het schip in. De corporatie spant zich al jaren in om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct of indirect veroorzaakt zouden hebben. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met oud-commissarissen van de corporatie en met ABN Amro. Ook de betreffende kasbeheerder moest miljoenen euro’s aan schade vergoeden. Civiele rechtszaken tegen accountantskantoren Deloitte en KPMG lopen nog. Of Vestia nog een zaak wil starten tegen andere banken, wordt volgens de zegsman nog bekeken.

Verkoop in maatwerkgemeenten

De 175 miljoen verzacht een klein beetje de financiële schade van enkele miljarden euro’s die Vestia door het schandaal opliep. Om weer financieel gezond te worden wil Vestia een flink deel van haar woningen verkopen, om te beginnen 10.000 stuks in de zogeheten maatwerkgemeenten. De corporatie wil zich gaan concentreren op de haar belangrijkste verzorgingsgebieden: Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Binnen de maatwerkgemeenten is ontrust ontstaan over de verkoop van de sociale huurwoningen, omdat Vestia in veel gevallen de enige lokaal actieve corporatie is. Volgens Vestia is verkoop aan andere corporaties in de omgeving het uitgangspunt.

Reageer op dit artikel