nieuws

Prijsstijgingen Nederlandse bouw beperkt

Financieel

De prijsstijgingen in de Nederlandse bouw blijven beperkt door een doelmatiger inzet van personeel en nieuwe investeringen in efficiëntere productieprocessen.

Prijsstijgingen Nederlandse bouw beperkt

De groei van de arbeidsproductiviteit in de bouw blijft nog wel achter bij de industriesector waar de prijzen nog minder hard stijgen. Dit stelt het ING Economisch Bureau in een donderdag uitgebrachte publicatie.

De arbeidsproductiviteit van de Nederlandse bouw groeide de afgelopen jaren harder dan in andere landen. Zo nam deze in Nederland sinds 2000 met bijna 30 procent toe. Japan en de EU-12 bleven in dezelfde periode steken op respectievelijk 8 procent en 3 procent. In de VS daalde de arbeidsproductiviteit in de bouw zelfs met bijna een kwart. In al deze landen blijft de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de bouw achter bij andere sectoren zoals de industrie.

Door de relatief hoge productiviteitsgroei in de Nederlandse bouw zijn de prijzen relatief beperkt gestegen ten opzichte van de bouw in de andere landen. De hoge volumegroei leidt bij Nederlandse bouwbedrijven tot doelmatiger inzet van personeel en tot investeringen in nieuwe efficiëntere bouwmethodes. Zo namen de prijzen in de Nederlandse bouw sinds 2000 met zo’n 35 procent toe, aldus Maurice van Sante senior econoom bij het ING Economisch Bureau, ‘In de EU-12 stegen de prijzen in de bouw met liefst 66%, in de Verenigde Staten zelfs met 126 .procent.’

Groei bouwvolume

De hoge groei van de arbeidsproductiviteit in de Nederlandse bouw is vooral te danken aan de fors aangetrokken bouwvolumes. In Japan, de EU-12 en de VS kromp de bouwproductie juist.

Door de groei van de markt hebben Nederlandse bouwbedrijven minder te kampen met overcapaciteit en kunnen ze hun personeel doelmatiger inzetten. Daarnaast leidt een toenemende omzet bij bedrijven eerder tot investeringen in nieuwe en efficiëntere productieprocessen zoals digitalisering en industrialisering dan wanneer de omzet daalt. Dit zien we terug in het relatief hoge aantal robots in de Nederlandse bouw. Hebben 10.000 medewerkers in de Nederlandse bouw ongeveer 1,5 robot tot hun beschikking, in Japan zijn dit er 1,3 en in de VS slechts 0,2.

Reageer op dit artikel