nieuws

Mager tweede vastgoedkwartaal ABP en PfZW

Financieel

De pensioenreuzen ABP en PfZW hebben een matig tweede kwartaal gedraaid met hun vastgoedbeleggingen.

Mager tweede vastgoedkwartaal ABP en PfZW

Het beschikbare vermogen van het ambtenarenfonds groeide in het tweede kwartaal met bijna 11 miljard tot 442 miljard euro. Daarvan is 9,9 procent belegd in vastgoed ofwel circa 44 miljard euro. De vastgoedportefeuille leverde een verlies op van 200 miljoen euro (-0,4 procent). In tegenstelling tot het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PfZW), maakt het ABP geen aparte cijfers bekend over de prestaties van de genoteerde en de niet-genoteerde vastgoedportefeuille.

Gemeten vanaf begin dit jaar tot de publicatiedatum (YTD) behaalt het ABP echter een positief vastgoedrendement, en wel  van 10 procent, hetgeen neerkomt op een winst van 4 miljard euro.

Over de totale beleggingsportefeuille boekte ’s lands grootste pensioenfonds  in het tweede kwartaal een rendement van  2,5  procent ofwel 10 miljard euro. YTD bedraagt het zelfs 10,9 procent (43,4 miljard).  Ondanks dit prima beleggingsresultaat YTD daalde de actuele dekkingsgraad vanwege de lage rekenrente met bijna 4 procent naar 95,3 procent. ‘Pensioenverlaging komt daardoor dichtbij’, waarschuwde ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool.

De beleggingen van het ABP zijn uitbesteed aan pensioenvermogensbeheerder APG in Amsterdam.

PfZW

Zorgfonds PfZW verkreeg op zijn beursgenoteerde vastgoed in het tweede kwartaal een negatief rendement van -1,7 procent. Maar  YTD komt er een prachtig rendement uit de bus van 15,5 procent.  Van de totale portefeuille ter waarde van 225,2 miljard euro bestaat 5,9 procent uit beursgenoteerd vastgoed  ofwel 13,376 miljard euro. Niet-genoteerd vastgoed  leverde in het tweede kwartaal met 1,3 procent wel een positieve  bijdrage. YTD is het rendement 5 procent. Ook dit deel van vastgoedportefeuille is ruim 13,3 miljard euro waard.

Voor de totale beleggingsportefeuille  bedroeg het rendement in het tweede kwartaal 3,8 procent en YTD zelfs 12,7 procent. De actuele dekkingsgraad voor dit fonds daalde van 99,2 procent naar 95,9 procent.

Kortingen

De dreigende kortingen bij beide fondsen hebben te maken met het recente advies van de commissie-Dijsselbloem. Daardoor is de ondergrens voor de zogeheten kritische dekkingsgraad verhoogd. Als de fondsen daar begin volgend jaar onder uitkomen, moeten er ingrepen volgen.

 

Reageer op dit artikel