nieuws

Industrieprovincies hebben last van buitenlandse groeivertraging

Financieel

Mindere vooruitzichten voor de economische groei in het buitenland remmen de groei in de Nederlandse regio’s.

Industrieprovincies hebben last van buitenlandse groeivertraging

Dit blijkt uit een regio-analyse van het ING Economisch Bureau.

De groeivertraging laat zich in 2019 vooral voelen in provincies met veel industriële bedrijvigheid zoals Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Dat de groei in deze ‘industrieprovincies’ dit jaar een stap terug doet, markeert een omslagpunt. In voorgaande jaren profiteerden ze via de export juist sterk van de opleving van de buitenlandse vraag. Ook de provincies in de Randstad zien hun economische groei vertragen. Dankzij de concentratie van zakelijke en ICT-diensten en de relatief sterke toename van de bevolking behouden zij wel hun aanjaagfunctie voor de landelijke economie.

Sap terug

Internationale handelsconflicten en de afkoeling van de buitenlandse vraag remmen de groei van de Nederlandse industrie. De gevolgen hiervan zijn vooral merkbaar in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, provincies waar de industrie een relatief groot aandeel van de economie uitmaakt. Na een groeispurt in de afgelopen jaren keert het groeicijfer in deze provincies terug naar een gematigder niveau. Thijs Geijer ING regio-econoom: ‘De industrie is goed voor twaalf procent van de economie in Nederland, in Overijssel, Limburg en Noord-Brabant is dat aandeel twintig procent. Op momenten waarop de industriële productie aantrekt laat dat zich in deze regio’s sterker voelen, maar als de motor afzwakt drukt dat ook direct de groei.’

Groei Randstad

In Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland blijft de groei in 2019 bovengemiddeld. De industrie is er minder sterk vertegenwoordigd en er is juist een regionale concentratie van snelgroeiende bedrijvigheid in zakelijke en ICT-diensten. In en rondom de vier grote steden legt de combinatie van bevolkingsgroei, afname van de werkloosheid, relatief sterk stijgende huizenprijzen en de toestroom van toeristen ook een stevige basis onder de bestedingen en investeringen. ‘De Randstadprovincies zijn echter niet immuun voor de groeivertraging in het buitenland. Die kan zich laten voelen via de Rotterdamse haven en Schiphol en de daaraan gerelateerde handel. Tegelijkertijd fungeert de industrie vaak ook als opdrachtgever voor zakelijke dienstverleners. Groeivertraging in de industrie werkt na verloop van tijd door in andere sectoren’, aldus Geijer.

Reageer op dit artikel