nieuws

De kracht van Regionale Logistieke Ecosystemen

Financieel

De kracht van Regionale Logistieke Ecosystemen

Logistiek vastgoed is booming en het lijkt er op dat alle regio’s in Nederland profiteren. Toch loopt de toekomstkracht van logistieke regio’s danig uiteen, zo blijkt uit onderzoek van Buck Consultants International.

In de afgelopen vijf jaar zijn logistieke operaties steeds belangrijker geworden voor de economie van Nederlandse regio’s. Of het nu e-commerce, nationale groupage of Europese distributie is: de markt voor logistiek is ‘booming’. Een warehouse voor opslag en bewerking van de goederen staat hierbij centraal, dat geldt voor verladers, groothandels of logistieke dienstverleners. Het is te zien in de statistieken, want meer dan 50 procent van alle uitgiften van kavels in Nederlandse regio’s is inmiddels bestemd voor warehouses in allerlei soorten en maten. Die dominante positie van logistiek blijkt ook uit het aantal vierkante meters aan distributiecentra dat jaarlijks wordt gebouwd. In de periode 2013-2018 is dit volume in Nederland meer dan verdrievoudigd naar ruim 3 miljoen m2 in 2018. Maar de groei van dc’s is niet in alle regio’s hetzelfde. Het nieuwe ontwikkelde Regionaal Logistiek Ecosysteem kan helpen om te weten te komen wat de sterke en mindere punten van een regio op dit vlak zijn.

Regionaal Logistiek Ecosysteem kent 16 factoren

Buck Consultants International heeft een Regionaal Logistiek Ecosysteem-kader opgesteld om voor alle regio’s in Nederland inzicht te geven in de logistieke kracht. De regio is daarvoor het juiste schaalniveau om logistieke ecosystemen te analyseren en te versterken, omdat arbeidsmarkt, bedrijfshuisvestingsmarkt en multimodale ontsluiting ook juist op dat geografische niveau onderscheidend zijn. In het onderzoek is uitgegaan van de indeling in 40 regio’s die het CBS ook hanteert.

Het regionaal ecosysteem is gebaseerd op de kracht van een regio op vier hoofdcategorieën: (1) de grootte van de omliggende markt en kansen voor logistieke business development, (2) de fysieke infrastructuur voor logistieke faciliteiten, (3) de arbeidsmarkt voor distributiecentra en (4) de mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties. De logistieke kracht is voor elk van deze hoofdcategorieën vervolgens bepaald op basis van vier factoren, zodat er in totaal 16 factoren in het Regionaal Logistiek Ecosysteem zijn (zie figuur 1). Voor elk van deze factoren is een score per regio bepaald, gebaseerd op indicatoren per factor. In totaal bestaat het Regionaal Logistiek Ecosysteem zo uit vier hoofdcategorieën, 16 factoren en 52 indicatoren. De overgrote meerderheid (ruim 85 procent) van de indicatoren is gebaseerd op kwantitatieve data, terwijl de resterende 15 procent gebaseerd is op een expertoordeel.

Vier hoofdcategorieën Regionale Logistieke Ecosystemen

Vier hoofdcategorieën Regionale Logistieke Ecosystemen

Bij de beoordeling van de indicatoren is het van belang om niet alleen terug te kijken naar de prestaties in het verleden, maar ook vooruit te kijken naar de ontwikkelmogelijkheden van een regio. Meer dan alleen een foto van logistieke bedrijvigheid van vandaag dient een logistiek ecosysteem de toekomstige kracht van een regio voor het vestigen en uitbreiden van logistieke operaties weer te geven. Het Regionaal Logistiek Ecosysteem houdt hier via verschillende indicatoren rekening mee. Een voorbeeld is de verwachte krapte op de regionaal logistieke arbeidsmarkt in 2027, die als één van de aparte 52 indicatoren is meegenomen in de analyse.

Het logistieke ecosysteem geeft een overall-inzicht in de toekomstkracht van de 40 regio’s in Nederland. Voor de aantrekkelijkheid van regio’s voor alleen internationale logistieke centra of juist alleen nationale distributie zijn sommige factoren van groter of minder belang en kunnen de scores afwijken. Dat geldt ook voor de gehanteerde gewichtensets van de 16 factoren en 52 indicatoren. Deze zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring met locatiekeuzes van logistieke centra in binnen- en buitenland. Dat laat onverlet dat individuele bedrijven accenten kunnen leggen in hun afwegingen, die afwijken van het gemiddelde.

Regio Groot-Rijnmond bovenaan de ranglijst 2019

Recentelijk is voor de eerste keer de kracht van de logistieke ecosystemen bepaald voor alle regio’s in Nederland. De uitkomst is dat de regio Groot-Rijnmond het meeste krachtige en veelzijdige Regionaal Logistiek Ecosysteem van ons land heeft. Deze regio veroverde de toppositie door de combinatie van verschillende logistieke activiteiten op een grote schaal. Denk hierbij aan de combinatie van zeehavenactiviteiten, distributie, agro-logistiek en stedelijke distributie, die allemaal in deze regio plaatsvinden. Daarnaast kent Groot-Rijnmond voor Nederlandse begrippen een grote regionale economie en relatief veel inwoners. Na de regio Groot-Rijnmond komen de regio’s West Noord-Brabant, Midden Noord-Brabant en Noord-Limburg op de plaatsen 2 t/m 4. Deze regio’s vormen gezamenlijk de afgelopen vijf jaar telkens de top-3 van logistieke hot spots in Nederland, en het is dus niet gek dat deze regio’s ook in deze analyse hoog eindigen. Daarnaast is de regio Zuidoost Noord-Brabant als vijfde geëindigd, net voor de regio’s Groot-Amsterdam en Arnhem-Nijmegen.

Conclusies

Top 40 regionale logistieke beleggers

Top 40 regionale logistieke beleggers

De top-40 van Regionale Logistieke Ecosystemen in Nederland laat zien dat de meest krachtige ecosystemen ruimte geven aan een combinatie van verschillende soorten logistiek en warehouses: Europese distributiecentra, nationale en stedelijke distributie, e-commerce en ook haven- en knooppuntlogistiek. De huidige top-10 van regionale ecosystemen ligt op of aan de belangrijkste transportcorridors van de Randstad naar Duitsland en België. Echter, het belangrijkste is dat vrijwel alle Nederlandse regio’s een basis voor logistieke activiteiten hebben, waardoor de regio interessant kan zijn voor specifieke warehouse-activiteiten, bijvoorbeeld in een bepaalde sector, of ruimte- of arbeidsintensieve activiteiten. Het is nu namelijk voor elk van de 40 regio’s bekend op welke factoren ze relatief onderscheidend of minder sterk zijn dan vergelijkbare regio’s en dat geeft locatiezoekende bedrijven, logistiek vastgoed-ontwikkelaars en -beleggers én de regio’s zelf een bruikbaar handvat.

Het onderzoek naar de Regionale Logistieke Ecosystemen is mede mogelijk gemaakt door WDP en deelnemende regio’s. Een white paper met alle resultaten per hoofdcategorie is te downloaden via www.bciglobal.com. Nadere informatie is via E-mail te verkrijgen bij kees.verweij@bciglobal.com, bas.lips@bciglobal.com of michiel.assink@wdp.eu.

Over de auteurs:
Kees Verweij is Partner, en Bas Lips is Consultant bij Buck Consultants International

Reageer op dit artikel