nieuws

Binnenlands geproduceerde goederenuitvoer flink gedaald

Financieel

De export van binnenlands geproduceerde goederenuitvoer is flink gedaald in het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019, ondanks dat de prijsconcurrentiepositie van Nederland stabiel bleef.

Binnenlands geproduceerde goederenuitvoer flink gedaald

Dit en meer blijkt uit het  woensdag gepubliceerde Dutch Economy Chart Book van het ING Economisch Bureau, waarin belangrijke ontwikkelingen en structurele kenmerken van de Nederlandse economie in ruim 100 grafieken op een rij zijn gezet.

De winstgevendheid van niet-financiële bedrijven ten opzichte van de omvang van de economie stagneert voor het derde jaar op rij. Dit terwijl de economie goed draait en de binnenlandse winst in euro’s nog nooit zo hoog is geweest als nu.

Daling export

De Nederlandse economie draait goed, toch daalde de export van binnenlands geproduceerde goederenuitvoer de afgelopen twee kwartalen flink. De exportontwikkeling bleef sterk achter bij de ontwikkeling van de wereldgoederenhandel. Dit ondanks dat de Nederlandse prijsconcurrentiepositie vrij stabiel bleef. Het afzwakken van de groei(verwachtingen) van het eurogebied lijkt Nederland niet geheel ongemoeid gelaten te hebben. De wederuitvoer presteerde beter en groeide wel, zowel in het vierde kwartaal van 2018 als het eerste kwartaal van 2019.

Hoewel het belang van de wederuitvoer voor onze economie flink is toegenomen (bijna twee keer zo groot is als 20 jaar geleden), is het belang van de binnenlands geproduceerde goederenuitvoer voor de Nederlandse economie veel groter (met 16,6 procent versus 3,8 procent, maar liefst ruim vier keer zo groot). Als de recente teleurstellende ontwikkeling van uitvoer van ‘Nederlands product’ doorzet, zal dat de groei van de economie de komende tijd merkbaar afzwakken.

Wereldhandelsvooruitzichten minst florissant

Voorlopig zijn Nederlandse exporteurs nog neutraal gestemd over hun exportvooruitzichten, maar de verwachtingen voor de wereldhandel sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn tot nu toe niet zo somber geweest als dit jaar. Bovendien lopen door krapte op de arbeidsmarkt de loonkosten naar verwachting de komende tijd wat harder op. Dat zorgt ervoor dat de prijsconcurrentiepositie van Nederland onder druk kan komen te staan. Zo verwacht het ING Economisch Bureau voor de totale uitvoer een magere 1,4 procent groei in 2019, ter vergelijk: tussen 1996-2018 bedroeg deze groei gemiddeld nog 4,7 procent.

Winstgevendheid stagneert

Ondank dat de economie nog goed op stoom is, stagneert de winstgevendheid van niet-financiële bedrijven al sinds 2016. Dit terwijl de winstgevendheid al geruime tijd beduidend lager ligt dan tijdens de vorige hoogconjunctuur (2006-2008).

Reageer op dit artikel