nieuws

Amsterdam verliest zaak rond Slotervaarziekenhuis

Financieel

Amsterdam verliest zaak rond Slotervaarziekenhuis
Slotervaartziekenhuis

De curatoren van het failliete MC Slotervaart hoeven niet in onderhandeling te gaan met de gemeente Amsterdam over de verkoop van het ziekenhuispand, heeft de rechter in Amsterdam besloten.

Ook hoeven de curatoren geen faillissementsonderzoek te doen, zoals het stadsbestuur eiste.

De curatoren willen het pand aan vastgoedbedrijf Zadelhoff verkopen, maar daar is de gemeente Amsterdam het niet mee eens. Zadelhoff wil zeker 45 miljoen euro neertellen voor het ziekenhuispand, waarmee alle schulden betaald kunnen worden. Het bod van de gemeente is zo’n tien miljoen lager.

‘Er staat de gemeente dan ook niets in de weg om een tweede bod te doen. Volgens de gemeente ontbreekt het aan voldoende informatie om een nieuw bod te kunnen overwegen, maar die stelling is onvoldoende onderbouwd’, aldus de rechter.

Deal met Zadelhoff voorkomen

Het Amsterdamse stadsbestuur wilde een deal met Zadelhoff voorkomen, omdat dan het pand in handen zou komen van oud-eigenaren Loek Winter en Willem de Boer. Onder de leiding van Winter ging het ziekenhuis eerder failliet. Maar de rechtbank concludeert dat de gemeente geen nadere concrete informatie naar voren heeft gebracht waaruit mogelijke onrechtmatigheden rond het faillissement zouden blijken.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op 26 juni bleek dat de curatoren vooral snel een deal willen sluiten met Zadelhoff. Eerder wezen zij een bod van de gemeente af als te laag, waarop de gemeente in beroep ging. Tussentijds startte de gemeente al een procedure om de erfpachtovereenkomst voor het pand te ontbinden. Vastgoedjuristen vragen zich overigens af of deze actie kans van slagen heeft. Eind maart bood Zadelhoff tijdens een inboedelveiling mee op de inventaris van het failliete ziekenhuis en wist onder andere de hand te leggen op een MRI-scanner. Het te lage bod van de gemeente volgde op een toezegging van Zadelhoff van een boedelkrediet van 45 miljoen euro.

Reageer op dit artikel