nieuws

Voor middenhuurder tikken woonlasten zwaarder aan

Financieel

Mensen met een middeldure huurwoning brengen gemiddeld 41 procent hun maandinkomen naar hun particuliere huisbaas waar dat bij corporatiehuurders gemiddeld 32 procent is, zo blijkt uit de Lokale Monitor Wonen van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.

Voor middenhuurder tikken woonlasten zwaarder aan

De Lokale Monitor Wonen biedt inzicht in de betaalbaarheid van (huur)woningen en de kenmerken van de woningvoorraad per regio, gemeente en soms zelfs per wijk. De monitor brengt ook verschillen in woonlasten tussen inkomensgroepen in beeld. De woonlasten bestaan uit de huur (verminderd met eventuele huurtoeslag), het energie- en waterverbruik, de lokale lasten en de waterschapslasten.

Huurders met huurtoeslag betalen in euro’s minder woonlasten dan huurders die geen recht hebben op huurtoeslag, maar ze geven wel een groter deel van hun inkomen uit aan woonlasten: 33,3 procent versus 30,5 procent voor huurders zonder huurtoeslag.

Particuliere verhuurders

Middenhuurwoningen hebben een huur tussen de liberalisatiegrens van 710 en 950 euro per maand. Huurders van middenhuurwoningen van woningcorporaties besteden gemiddeld 35,4 procent van hun inkomen aan woonuitgaven. De meeste middenhuurwoningen zijn echter van particuliere (commerciële) verhuurders. Huurders van dergelijke woningen besteden gemiddeld 40,9 procent van hun inkomen aan woonuitgaven, dus meer dan bij corporaties. De verklaring is dat de huren van particuliere verhuurders in het middensegment gemiddeld hoger liggen en de inkomens van de huurders juist wat lager.

Gemeente Den Haag

Hoewel het beslag op de portemonnee dus al groter is bij middenhuurwoningen wordt er op tal van plekken getracht om het aanbod in deze categorie te vergroten voor woningzoekenden. De gemeente Den Haag heeft haar huisvestingsregels zeer recent zo aangepast dat hogere inkomens ook niet langer voor een middeldure huurwoning in aanmerking komen en hun heil zullen moeten zoeken in vrije sector huurwoningen met een huur vanaf 1.000 euro per maand.

Andere resultaten uit de monitor

  • Betaalrisico: Bijna 12 procent van de huurders in corporatiewoningen heeft een te laag inkomen om zijn woonlasten en andere noodzakelijke uitgaven te betalen. Dit noemen we een betaalrisico. In Oost-Groningen komt dit naar verhouding het meest voor (15,9 procent) en in IJmond en Oost-Zuid-Holland 8,9 procent.
  • Goedkoop scheefwonen: 12 procent van de huurders in corporatiewoningen heeft een te hoog inkomen in vergelijking met de huur (zogenoemde goedkope scheefheid). In Oost-Groningen is dat percentage het laagst (5,8 procent). In IJmond is het aandeel juist het hoogst (16,9 procent).
  • Duur scheefwonen: Landelijk heeft bijna 12 procent van de huurders van corporaties een hoge huur in vergelijking met het inkomen (dure scheefheid). In Flevoland is dat aandeel het hoogst (24 procent). In Zuidoost-Drenthe en Noord-Friesland hebben de minste huurders een relatief hoge huur (onder de 6 procent).

 

Reageer op dit artikel