nieuws

TU en gemeente Delft gaan samen in gebiedsontwikkeling

Financieel

TU en gemeente Delft gaan samen in gebiedsontwikkeling
Co Verdaas en Gido ten Dolle

Gemeente Delft en de TU Delft intensiveren hun samenwerking op het terrein van gebiedsontwikkeling.

Om deze samenwerking te bekrachtigen, tekenden hoogleraar Co Verdaas van de faculteit Bouwkunde en directeur Ruimte & Economie Gido ten Dolle van gemeente Delft een samenwerkingsovereenkomst op de vastgoedbeurs Provada. Gemeente Delft en TU Delft streven ernaar het gezamenlijk strategisch en innoverend vermogen te vergroten door wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen van gebiedsontwikkelingsprojecten bij elkaar te brengen.

Wethouder Martina Huijsmans: ‘De gemeente wil deze samenwerking benutten om haar regierol ten aanzien van gebiedsontwikkeling te versterken en direct toegang te hebben tot innovaties die nodig zijn om invulling te geven aan de grote stedelijke opgaven, zoals woningbouw, versterking van de kenniseconomie, mobiliteitstransitie, energietransitie en klimaatadaptatie.’

‘Voor de TU Delft biedt de samenwerking kansen om wetenschappelijke inzichten te toetsen in de praktijk. Door structureel met elkaar in verbinding te staan kunnen we vanuit de wetenschap praktijkinnovaties stimuleren, maar ook snel ophalen waarom sommige oplossingen die op papier werken in de praktijk vastlopen. De uitdagingen waar we in gebiedsontwikkeling vereisen die nauwe interactie, omdat we dan sneller tot de doorbraken en inzichten komen die we nodig hebben’, aldus hoogleraar Bouwkunde Co Verdaas.

Management in the built environment

Met deze samenwerking geven partijen nader invulling aan het reeds gesloten convenant tussen de gemeente Delft en het College van Bestuur van de TU Delft. Deze samenwerking voltrekt zich tussen de afdeling Management in the Built Environment (MBE) van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het programma Gebiedsontwikkeling van de gemeente Delft met de mogelijkheid van uitbreiding naar andere onderdelen van beide partijen.

Reageer op dit artikel