nieuws

ING: Transport- en logistieksector remt af in 2019   

Financieel

Na een bovengemiddeld sterke fase moeten transport- en logistiekbedrijven het dit jaar doen met minder groei. In het eerste kwartaal was er nog extra dienstverlening en omzetgroei door voorraadopbouw in aanloop naar de brexit.

ING: Transport- en logistieksector remt af in 2019   
Vrachtwagen Ad Dollevoet

In de rest van 2019 zakt de groei terug. Vooral internationaal wordt de vertraging met de stagnerende wereldhandel en trager groeiende Duitse economie voelbaar. Nationaal blijft de groei van het vrachtvolume het meest overeind met dank aan de bouw. Dit blijkt uit de nieuwe vooruitzichten transport en logistiek van het ING Economisch Bureau.

Volumegroei vertraagt van 3 procent naar 2 procent in 2019

Na twee jaar van flink bovengemiddelde groei voor de Nederlandse transport- en logistieksector zakt de volumegroei dit jaar terug van 3 procent naar 2 procent. Dit is vooral te wijten aan de internationale economische vertraging en een haperende wereldhandel. De omzet groeit daarbij weliswaar gemiddeld met 4 procent, maar dit is niet voldoende om de toenemende kosten door onder andere hogere lonen volledig te compenseren.

cid:image002.png@01D51CB3.10466430

Vervoer over water groeit het hardst, luchtvervoer blijft achter 

Het vervoer over water groeit het hardst ten opzichte van een jaar waarin door langdurig laagwater in de rivieren minder vervoerd kon worden (2,5 procent). Logistieke dienstverleners en wegtransporteurs volgen met twee procent. Logistieke dienstverleners profiteren daarbij van de groeiende e-commerce en de behoefte aan opslagcapaciteit. De luchtvaart blijft met de groeigrens op Schiphol achter (0,5 procent), net als het spoorvervoer dat vorig jaar nog profiteerde van de beperkte vervoercapaciteit in de binnenvaart.

Bouwvervoer drijvende kracht achter het wegtransport

Het wegtransport richt zich door internationale concurrentie vanuit Nederlandse locaties steedsmeer op binnenlands vervoer. Dit pakt nu goed uit omdat Nederland economisch beter draait dan andere Europese landen. Vooral de bouwsector houdt de groei bij wegtransporteurs overeind. Rico Luman sectoreconoom transport en logistiek: ‘Vorig jaar was de bouw maar liefst goed voor driekwart van het vervoerde volume over de weg. Ook in 2019 zullen opdrachtgevers uit de bouw het grootste deel van de groei voor hun rekening nemen’.

Reageer op dit artikel