nieuws

Curatoren Slotervaartziekenhuis wijzen bod gemeente af

Financieel

De Gemeente Amsterdam heeft een bod gedaan dat tien miljoen euro lager is dan de injectie van Zadelhoff.

Curatoren Slotervaartziekenhuis wijzen bod gemeente af

Het bod werd door de curatoren afgewezen. Eerder zei Zadelhoff 45 miljoen toe. Zadelhoff heeft geen bod gedaan zoals de gemeente heeft gedaan maar gaat een lening verstrekken om het faillissement en de vorderingen ongedaan te maken. Daarmee komen alle activa uit de boedel, dus niet alleen het erfpachtrecht, naar de aandeelhouders terug. Volgens BNR nieuwsradio wil Zadelhoff inmiddels vijftig miljoen injecteren.

De curatoren blijven hopen op een deal met Zadelhoff.  Het is de gemeente een doorn in het oog dat Zadelhoff samenwerkt met Loek Winter, voormalig eigenaar van Slotervaart. Ze zijn bang dat de Winter en consorten er een verzamelplek voor dure medische bedrijven van wil maken in plaats van een ziekenhuis voor de buurt.

Curator houdt rug recht

‘Richting de crediteuren kunnen wij het bod van de gemeente onmogelijk accepteren,’ aldus curator Marc van Zanten in het Parool. ‘Het zou ingaan tegen onze wettelijke taak om te streven naar de hoogst mogelijke opbrengst. Het bod is zelfs in het meest positieve scenario ongeveer tien miljoen lager dan we in het geval van het crediteurenakkoord zouden ontvangen.’

De gemeente vestigde twee weken na het faillissement een voorkeursrecht op het pand van  Slotervaart. Hierdoor worden de curatoren gedwongen om de gemeente het eerste recht van verkoop te geven. Maar de curatoren betwisten dit voorkeursrecht van de gemeente en willen in zee gaan met Zadelhoff. Juristen betwijfelden of dit wel kon. Het bod van de gemeente is ook te laag om het ziekenhuis volledig uit het faillissement te halen. Het bod van 45 miljoen van Zadelhoff is daarvoor wel toereikend.

Reactie Gemeente Amsterdam

‘Vorige week hebben we een marktconform bod gedaan op het vastgoed van het MC Slotervaart. Het was een realistische en serieuze bieding die gebaseerd was op een taxatie. De taxatie is uitgevoerd op basis van de uitgangspunten waarmee het College Sanering Zorginstellingen, die toeziet op de marktconformiteit van de koopprijs voor het vastgoed, heeft ingestemd. Zondag hebben we van de curator begrepen dat hij niet in gaat op ons bod en dat hij inzet op het schuldeisersakkoord van dhr Zadelhoff. Hij vraagt de gemeente daaraan mee te werken. We zijn in gesprek met dhr Zadelhoff over zijn plannen. Die hebben we op hoofdlijnen besproken maar we zijn daar zeker nog niet over uit. Het is dus voorbarig om te stellen dat we overeenstemming met dhr Zadelhoff bereikt hebben. Tegelijkertijd blijven we kijken naar de mogelijkheden om het vastgoed zelf te verwerven. Die afweging hangt samen met de mate waarin onze maatschappelijke doelen worden behaald.’

Reageer op dit artikel