nieuws

Advocaten willen massaclaim tegen verhuurderheffing

Financieel

Jeremia BV, handelend onder de naam Class Action Verhuurderheffing, heeft een massaclaim in voorbereiding tegen de Nederlandse Staat om de verhuurdersheffing terug te halen. 

Advocaten willen massaclaim tegen verhuurderheffing

Volgens de initiatiefnemers, waarbij  mr. Z.H. van Dorth tot Medler en mr. K. Beumer met name worden genoemd, is de verhuurdersheffing onrechtvaardig. ‘In het jaar 2013 is de verhuurderheffing in het leven geroepen: een ingrijpende belastingmaatregel die alleen aan verhuurders van sociale huurwoningen wordt opgelegd. De verhuurderheffing was bedoeld als crisismaatregel, om een gat in de Rijksbegroting te vullen. Inmiddels ligt de crisis al jaren achter ons. De verhuurderheffing is er nog steeds. Sterker nog: zij is afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen.’

Gerenommeerde ondernemer

Achter het initatief  zit volgens Class Action Verhuurderheffing een gerenommeerde ondernemer, die onder andere actief is in de sociale verhuur. ‘Deze ondernemer heeft diepgaande studie laten verrichten door advocaten naar de juridische (on)houdbaarheid van de verhuurderheffing.’

De Class Action Verhuurderheffing zal starten bij de verhuurderheffing die de verhuurders voor het jaar 2019 moeten betalen. Mocht uiteindelijk in december 2022 de onrechtmatigheid van de verhuurderheffing door de rechter worden uitgesproken, dan krijgt de verhuurder van sociale huurwoningen de betaalde verhuurderheffing over de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 terug.

No cure, no pay

De massaclaim is op basis van no cure, no pay. Als de teruggave  wordt toegewezen bedraagt de vergoeding 20 procent van de onterechte heffing.

Reageer op dit artikel