nieuws

Advocaten willen massaclaim tegen verhuurderheffing

Financieel Premium

Jeremia BV, handelend onder de naam Class Action Verhuurderheffing, heeft een massaclaim in voorbereiding tegen de Nederlandse Staat om de verhuurdersheffing terug te halen. 

Advocaten willen massaclaim tegen verhuurderheffing

Volgens de initiatiefnemers, waarbij  mr. Z.H. van Dorth tot Medler en mr. K. Beumer met name worden genoemd, is de verhuurdersheffing onrechtvaardig. ‘In het jaar 2013 is de verhuurderheffing in het leven geroepen: een ingrijpende belastingmaatregel die alleen aan verhuurders van sociale huurwoningen wordt opgelegd. De verhuurderheffing was bedoeld als crisismaatregel, om een …