nieuws

Werkloosheid verder gedaald naar 300.000

Financieel

Het aantal werklozen daalde de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10 duizend per maand tot 300 duizend, meldt het CBS.

Werkloosheid verder gedaald naar 300.000

In april waren er 300.000 werklozen, wat komt neer op 3,3 procent van de beroepsbevolking. Eind 2018 lag dit percentage met 3,5 voor het eerst onder het laagste niveau van voor de crisis.  UWV registreerde eind april 257.000 lopende WW-uitkeringen.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. In april waren er 8,9 miljoen werkenden. UWV registreerde eind april 257 duizend lopende WW-uitkeringen.

4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 7.000 per maand toegenomen.

Reageer op dit artikel