nieuws

Inflatie nog ver van doelstelling ECB

Financieel

Inflatie nog ver van doelstelling ECB

Tijdens het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van april toonde voorzitter Mario Draghi zich bereid om in te grijpen als de economische cijfers geen verbetering laten zien.

Draghi sprak zelfs over het toelaten van een ‘inflation overshoot’. Hiermee wordt bedoeld dat de ECB mogelijk niet meteen ingrijpt als de inflatie boven de doelstelling van 2 procent noteert. Een dergelijke ‘inflation overshoot’ is iets waar bij de ECB minder vaak over gesproken wordt dan bijvoorbeeld bij de Federal Reserve. Analisten weten dan ook niet of ze het serieus moeten nemen. Daar komt nog bij dat de meer hawkish (agressiever tegen inflatie) gerichte ECB-leden, zoals de Duitser Jens Weidman en de Nederlander Klaas Knot, dit niet zomaar zullen tolereren.

Inflatiecijfers

Uit de laatste inflatiecijfers blijkt dat van een overshoot nog lang geen sprake is. De inflatie in de eurozone met alle componenten kwam over april uit op 1,7 procent op jaarbasis. Dit was weliswaar hoger dan de verwachte 1,6 procent maar werd grotendeels verklaard door de stijging van volatiele prijzen van brandstoffen. Ook de kerninflatie (zonder brand- en voedingsstoffen) kwam met een stand van 1,2 procent boven de verwachting van 1,0 procent.

De ECB kijkt naar de ontwikkeling van de kerninflatie om te bepalen of er structurele krachten in de inflatie zijn. Een stijging van deze kerninflatie met 1,2 procent op jaarbasis hebben ook in 2017 gezien en duidt daarmee nog niet op naderende ECB-renteverhogingen. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde dateert van 2011. De all-in inflatie bevond zich toen al enige maanden in een stijgende trend en was op weg naar de 3 procent. Ook de trend in de kerninflatie was stijgend en deze bereikte een stand van 1,5 procent. Achteraf bleken deze stijgingen overigens vals alarm te zijn geweest en werden de renteverhogingen snel ongedaan gemaakt. Met dit in het achterhoofd, zal de ECB de volgende keer meer zekerheid willen hebben alvorens de rente te verhogen.

Kapitaalmarkt

Na het recente dieptepunt in de kapitaalmarktrentes van eind maart, slaagden deze langlopende rentes erin weer wat op te krabbelen. Meer dan een beperkt herstel lijkt er momenteel niet in te zitten. Vooral de cijfers uit de Duitse industrie geven nog weinig reden voor optimisme. Een goede afloop van de handelsoorlog zou hierin verandering kunnen brengen. Op het moment van schrijven noteert het belangrijkste kapitaalmarkttarief van de eurozone, de Duitse 10-jaars staatsrente, rond de 0%.

Harco Nijland, senior advisor EY Montesquieu, verzorgt maandelijks een rubriek in Vastgoedmarkt over de ontwikkelingen in de geld-en kapitaalmarkten.

Reageer op dit artikel