nieuws

Deutsche Hypo brengt Green Loans op de markt

Financieel

Nadat het afgelopen jaar al de tweede Green Bond werd geëmitteerd, breidt de Deutsche Hypo zijn productengamma verder uit met de invoering van de Green Loan.

Deutsche Hypo brengt Green Loans op de markt

Bij de afgifte van een ‘groen krediet’ staat de financiering van moderne, toekomstbestendige en energie-efficiënte objecten centraal. Tegelijkertijd wordt een stimulans voor efficiënt gebruik van hulpbronnen alsmede voor een duurzame en milieubewuste bouwwijze gecreëerd.

De Green Loan-geschiktheid van de financiering wordt daarbij aan de hand van een zelf ontwikkeld scoremodel beoordeeld. Als criteria wordt er onder andere gekeken naar het energieverbruik, de certificeringen, de nabijheid van openbaar vervoer en de gebouwstructuur. Daarnaast wordt de huurdersstructuur geanalyseerd, want objecten met dubieuze hoofdhuurders worden principieel uitgesloten. Als de financiering ten slotte als ‘Green Loan-geschikt’ wordt beoordeeld, wordt er een aanmoedigingspremie over de margevorming gegeven.

 Stijgende vraag

‘Wij zien een stijgende vraag bij onze klanten en investeerders naar groene financieringsproducten, waar wij graag aan willen voldoen’, legt Sabine Barthauer, directielid van Deutsche Hypo uit. ‘Wij hadden al goede ervaringen met de afgifte van onze Green Bonds. De invoering van de Green Loan betekent voor ons de consequente omzetting van onze duurzaamheidsstrategie aan de activazijde en daarmee in onze kernactiviteit.’

De Duitse commercieel vastgoedfinancier die ook in Nederland actief is,  heeft al eerder Green Buildings gefinancierd. Met het Green Loan-initiatief wordt de financiering van energie-efficiënte gebouwen ‘voor het eerst echter procesmatig gestimuleerd en beloond’. Met de aanvullende afgifte van Green Bonds heeft de bank naar eigen zeggen ‘daarmee een totale groene waardeketen, die op lange termijn ook de kwaliteit van het portfolio met betrekking tot duurzaamheid nog verder zal verbeteren’.

Reageer op dit artikel